Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Kalendarz

Thomson Reuters - szkolenie

Biblioteka zaprasza na szkolenie z zakresu obsługi i funkcjonowania baz i narzędzi udostępnianych przez Thomson Reuters poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki.

Szkolenie przeprowadzi specjalista firmy Thomson Reuters dnia 19 marca 2015 roku o godz.9.00. w Czytelni Biblioteki Głównej UP, przy ul. Witosa 45. Więcej informacji na stronie Biblioteki.

kalendarz: 
2015-03-19

Chemia analityczna to ciągłe wyzwania - 6 – 10 lipca 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w dniach 06 -10 lipca 2015 roku, przy współudziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbędzie się, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej w Poznaniu. Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie http://pkcha.amu.edu.pl.

Biuro konferencji:
Zakład Chemii Analitycznej
Wydział Chemii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań
e-mail: pkca@amu.edu.pl

kalendarz: 
2015-07-06 - 2015-07-10

Drzwi Otwarte Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Drzwi Otwarte Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbędą się 21 marca 2015r. o godz. 11.00 w Klinice Weterynaryjnej przy ul. Wołyńskiej 35.

kalendarz: 
2015-03-21

7. Tydzień Mózgu w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Polska Akademia Nauk w Poznaniu uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 7. Tygodniu Mózgu. W ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu w Poznaniu zostało przygotowanych dziewięć wykładów wybitnych specjalistów z wiodących ośrodków krajowych oraz w dniu 16 marca br. koncert inauguracyjny przygotowany przez Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Sesja odbędzie się w dniach 16 – 20 marca 2015 r. w godz. 17.00-19.00 w Auli Ośrodka Nauki PAN, ul. H. Wieniawskiego 17/19. Wstęp wolny!

kalendarz: 
2015-03-16 - 2015-03-20

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 grudnia 2014 r. konkursy na projekty badawcze

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 grudnia 2014 r. konkursy na projekty badawcze:

 
 
Wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 5 marca 2015 r. – po tym terminie wnioski nie będą akceptowane przez władze uczelni.
 
 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Jan Pikul
 
 
 
Na 1 egzemplarzu (przeznaczonym dla Działu Nauki) powinien znaleźć się podpis kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.
 
Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 marca 2015 roku.
 
Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Repozytorium dokumentów - Dział Nauki – formularze uczelniane – formularz danych jednostki).
 
kalendarz: 
2015-03-05

Wycieczka PTTK„w nieznane” - 21.03.2015

Koło PTTK Pracowników UP zaprasza w sobotę (21.03.) na wycieczkę „w nieznane”- prowadzi dr inż. Włodzimierz Łęcki.

Wyjazd o godz. 8:00 z parkingu przed Collegium Maximum (obok szklarni).

Powrót do Poznania około godz. 20:00 (trasa dłuższa, niż w ubiegłym roku).

Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i sami się ubezpieczają. Rezerwacja miejsc tylko po opłaceniu uczestnictwa.

Odpłatność: 55,- zł (w tym obiad w staropolskim dworku i wstęp do niektórych zwiedzanych obiektów).

Planowane są krótkie spacery po mieście i po parku. Wycieczka organizowana jest bez dofinansowania z ZFŚS. W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce i braku chętnych na liście rezerwowej wpłata nie ulega zwrotowi.

Zapisy w lokalu Koła PTTK (w niskiej części
Rektoratu, obok kas UP) w następujących terminach:
- piątek 13.03. w godz. 8:15 - 9:15 (członkowie PTTK z rodzinami),
- poniedziałek 16.03. w godz. 14:15 - 15:00.

W trakcie zapisów można również opłacić składki członkowskie PTTK (proszę przynieść legitymacje).

kalendarz: 
2015-03-03 - 2015-03-16

Wykład: Stevia challenges, concerns and opportunities for the EU market

0001.jpg

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wielkopolski zaprasza na wykład:

"Stevia challenges, concerns and opportunities for the EU market"

który wygłosi Dr Udo Kienle Senior Researcher at Institute of Agricultural Engineering,Universität of Hohenheim

Wykład odbędzie się 25 lutego (środa) 2015 r. o godzinie 11.00 w budynku głównym Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu w sali im. Stanisława Jankowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 31.

kalendarz: 
2015-02-25

Konkurs architektoniczny - rozstrzygnięty

Przez wiele tygodni  na tej stronie przykuwał naszą uwagę plakat informujący o rozpisanym przez ówczesny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania  zielonego ogrodu edukacyjnego na dachu kliniki weterynaryjnej.
 
Projektowany ogród na dachu tego nowego uniwersyteckiego obiektu ma łączyć cechy użytkowe i edukacyjne, stając się osobliwą zieloną apteką z bogatą kolekcją ziół i roślin leczniczych
Warunki konkursu skierowane zostały pod adresem przyszłych architektów krajobrazu studiujących na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Dziś znamy jego wyniki.
 
Komisja konkursowa obradująca pod przewodnictwem prof. dra hab. Jędrzeja Jaśkowskiego, dyr. Instytutu Weterynarii,  po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami, po wnikliwej ocenie spełnionych warunków zawartych w regulaminie  oraz  po dyskusji wyłoniła zwycięski projekt oznaczony numerem 030802. Autorem najlepszego projektu została absolwentka (autorka, gdy składała projekt była jeszcze studentką IV roku studiów I stopnia kierunku architektura krajobrazu) –   inż. Agnieszka Wojciechowska. Gratulacje!
 
Rzecznik prasowy UP
13 lutego 2015 r.
 
 

Dofinansowanie wizyt naukowców

W ramach Programu Akademicki i Naukowy  Poznań, uczelnia nasza otrzymała dofinasowanie wizyt wybitnych naukowców z zagranicy.
 
Z siedmiu zgłoszonych wniosków, cztery z nich,  decyzją Urzędu Miasta Poznania,  zostaną dofinansowane. A otrzymają je  goście przyjeżdżający  na wydziały: Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (Instytut Zoologii), Technologii Drewna (Instytut Chemicznej Technologii Drewna), Nauk o Żywności i Żywieniu (Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego) oraz Leśny (Katedra Techniki Leśnej).
Dofinansowanie obejmuje m.in. koszty hotelu i podróży, a warunkiem podpisania umowy z Urzędem Miasta jest organizacja  otwartego wykładu wygłaszanego przez gościa o charakterze popularno – naukowym.
 
Łączna  kwota przyznana uczelni  – o czym informuje Dział Współpracy z Zagranicą –  na wynosi 15 i pół tysiąca złotych.

Rzecznik prasowy UP
12lutego 2015 r
 

Komunikat Inspektoratu BHP i OP UP

Uprzejmie informuję o planowanym w miesiącu marcu 2015 szkoleniu okresowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
(Nie dotyczy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych).
 
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu :
a.       Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą.
b.      Zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami.
c.       Postępowaniem w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Szkolenie zorganizowane będzie w formie instruktażu (8 godz.).
 
Proszę Kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych o przesłanie do dnia 25 lutego br. na adres : bhp@up.poznan.pl  listy pracowników objętych obowiązkiem odbycia w/w szkolenia okresowego. Ze szkolenia zwolnione mogą być osoby, które posiadają zaświadczenie o odbyciu szkolenia w okresie ostatnich 3 lat, jeżeli jego program uwzględniał zakres tematyczny wymagany na obecnie zajmowanym stanowisku pracy.
Dokładna data w/w szkolenia zostanie podana w kolejnym komunikacie.
 
Podstawa prawna:
(Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897, §1. ),
(Dz.U. nr 180, poz. 1860),
( Dz.U. nr 116,poz.975,2005r.)
 
Z poważaniem
Kierownik BHP I OP UP

Robert Filas