Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dla Gospodarki - aktualności

Konkurs na stypendia dla naukowców

Ruszyła pierwsza edycja programu stypendialnego funduszu Black Pearls VC dla naukowców, którzy pragną wdrożyć wyniki swoich prac badawczych na rynek. O stypendium w wysokości do 50 tysięcy złotych mogą aplikować osoby i zespoły, które posiadają wyższe wykształcenie oraz plan badawczy i pomysł na wdrożenie wyników badań na rynek. Organizatorzy wybiorą trzy najlepsze osoby lub zespoły, którym poza stypendium zapewnią także opiekę merytoryczną i biznesową. Zgłoszenia można przesyłać do16 listopada.

Więcej na: http://www.blackpearls.vc/stypendia/

Ruszyła strona internetowa PLUS IP

Polscy badacze mogą już korzystać ze strony internetowej Polsko-Amerykańskiego Programu Innowacji. To wspólna inicjatywa Departamentu Stanu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma umożliwia współpracę i kontakt polskiej nauki z amerykańskimi inwestorami.

PLUS IP (Poland – U.S. Innovation Program) to program wsparcia dla uczelni i jednostek badawczych oraz firm innowacyjnych działających w Polsce. Jego głównym celem jest umożliwienie komercjalizacji wyników badań oraz promocja polskich dokonań na arenie międzynarodowej.

Strona internetowa będzie pełniła funkcję platformy, która umożliwi kontakt między obydwiema stronami. Naukowcy mogą zamieszczać na niej opisy swoich innowacji i projektów i zachęcać amerykańskie firmy do zainteresowania się ich badaniami. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z zarejestrowanymi na stronie firmami.

Strona dostępna jest pod adresem: www.plusip.nauka.gov.pl.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Akademickie Biura Karier w ramach POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr3/ABK/POWER/3.1/2015 ogłoszonego 14 października 2015 r. w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na realizację projektów dotyczących wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. w Hotelu Marriott w Warszawie, sala Congress Hall (Al. Jerozolimskie 65/79).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: monika.markiewicz@ncbr.gov.plw nieprzekraczalnym terminie do środy 4 listopada 2015 r.

Więcej na: http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3655,spotk...

Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska - programy, konkursy, zasady finansowania

Zapraszamy serdecznie na Konferencję "Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska - programy, konkursy, zasady finansowania", która odbędzie się w Poznaniu w dniu 28 października w Sali Zielonej Międzynarodowych Targów Poznańskich (POLEKO)

Tematy:
• Krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej;

• Dotacje na ochronę środowiska: na co mogą liczyć samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa w 2015 i 2016 r. (programy, planowane konkursy, itp.);

• Jak zapewnić płynność finansową w projektach związanych z ochroną środowiska;

• Program Life - zasady, montaż finansowy;

• Finansowanie inwestycji w energię odnawialną - środki regionalne, programy ogólnopolskie;

• Innowacyjne rozwiązania prośrodowiskowe w przedsiębiorstwie - program Horyzont 2020;

• Jak prawidłowo przygotować dokumentację do projektu inwestycyjnego w programie Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, samorządów terytorialnych, fundacji i instytucji.

Więcej: http://fundusze-europejskie.pl/finansowanie-inwestycji-w-ochrone-srodowi...

Szkolenia RPK Poznań

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020” 20 października br.

- „Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w teorii i w praktyce” 10 grudnia br.

- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych” - dwudniowe warsztaty, 15 i 16 grudnia br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

35 mln złotych na wspieranie studentów przez Akademickie Biura Karier

W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości” rusza kolejny konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „Akademickie Biura Karier”. Konkurs, którego budżet wynosi 35 mln zł, skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów.

– Pracodawcy chcą zatrudniać absolwentów o określonych umiejętnościach, studenci zaś szukają wymarzonych pracodawców. Akademickie Biura Karier to główny pośrednik między uczelniami a pracodawcami – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska. – Część z nich oferuje studentom pomoc na wysokim poziomie, inne dopiero się rozwijają. Dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie konkursu: dzięki temu wesprzemy finansowo najlepsze projekty, dzięki którym uda poprawić się sytuację młodych na rynku pracy – dodaje minister nauki.

Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w szczególności indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości. Działania te powinny przełożyć się na zwiększenie szans studentów na znalezienie pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów. Warunkiem koniecznym jest ponadto wdrożenie działań w związku z podnoszeniem kompetencji pracowników akademickich biur karier niezbędnych do wsparcia studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, a także monitoring karier zawodowych uczestników projektu. Wśród premiowanych wniosków znajdą się na przykład te, w których Akademickie Biura Karier świadczą podobne usługi dla studentów od 12 miesięcy lub posiadają status agencji zatrudnienia.

– Wysoka jakość kształcenia w polskich uczelniach, uzupełniona o aktywności Akademickich Biur Karier, które w swoich działaniach kładą nacisk na mentoring i poradnictwo zawodowe, to przepis na sukces absolwentów na rynku pracy. Pracodawcy poszukują dziś osób dobrze wykształconych, które są jednocześnie zdecydowane i gotowe podjąć wyzwania zawodowe. Uzupełniające się nawzajem działania uczelni oraz biur karier sprawią, że wysokie kompetencje będą znakiem rozpoznawczym absolwentów polskich uczelni wyższych. – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs jest organizowany w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 35 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 16 listopada do 16 grudnia 2015 r. O wsparcie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe posiadające w swojej strukturze organizacyjnej akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. Kwota dofinansowania dla szkół wyższych zależy od ich wielkości. Będzie to do 700 tys. zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln zł dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów.

Więcej na: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,3643,35-mln-zlotych-na-wspieranie-st...

Konferencja „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu zapraszają na konferencję: "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach", która odbędzie się w Sielinku w dniu 27.10.2015 r. o godzinie 9.00.

Konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego Ulepszanie Krajowych Źródeł Białka Roślinnego, ich Produkcji, Systemu i Obrotu Wykorzystania w Paszach realizowanego na podstawie Uchwały rady Ministrów z 09.08.2011 r.

kalendarz: 
2015-10-27

Konferencja : „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu zapraszają na konferencję: "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach", która odbędzie się w Marszewie, 22.10.2015 r. o godzinie 9.00.

Konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego Ulepszanie Krajowych Źródeł Białka Roślinnego, ich Produkcji, Systemu i Obrotu Wykorzystania w Paszach realizowanego na podstawie Uchwały rady Ministrów z 09.08.2011 r.

kalendarz: 
2015-10-22

Konferencja „Funkcjonowanie rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce”

Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Stargardzie Gdańskim, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz Pomorska Izba Rolnicza zapraszają na konferencję konsultacyjno – szkoleniową: „Funkcjonowanie rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce”, która odbędzie się w Borzechowie (Restauracja K-2) w dniu 20.10.2015 r., o godzinie 10.30.

Konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego Ulepszanie Krajowych Źródeł Białka Roślinnego, ich Produkcji, Systemu i Obrotu Wykorzystania w Paszach realizowanego na podstawie Uchwały rady Ministrów z 09.08.2011r.

kalendarz: 
2015-10-20

Dzień Roślin Strączkowych

Stowarzyszenie Inicjatyw Rolno-Gospodarczych AGROPORT,Instytut Genetyki PAN w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zapraszają 15 października 2015 r. o godzinie 11.00 do Lidzbarka Warmińskiego (Hotel Górecki) na zorganizowany w ramach Programu Wieloletniego Ulepszanie Krajowych Źródeł Białka Roślinnego, ich Produkcji, Systemu i Obrotu Wykorzystania w Paszach realizowanego na podstawie Uchwały rady Ministrów z 09.08.2011 r.

kalendarz: 
2015-10-15