Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dla Gospodarki - aktualności

Ciekawi ludzie, nowe doświadczenia, nieograniczona ilość wrażeń!, czyli podsumowanie II edycji Grand Tour – poznaj samego siebie!

12 studentów, którzy w ciągu 6 dni poznali nie tylko swoje mocne i słabe strony, ale także nauczyli się udzielania feedbacku i współpracy z grupą w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Tak w wielkim skrócie można podsumować efekty II edycji programu Grand Tour – poznaj samego siebie! realizowanego w ramach Santander Universidades. Jednym z uczestników był student naszej uczelni – Jakub Pińczak.

Grand Tour – poznaj samego siebie!, to samodoskonalący warsztat skierowany do studentów uczelni należących do Santander Universidades, który tym razem dał uczestnikom możliwości poznania ciekawych ludzi i miejsc w Krakowie. Na mapie znalazły się małe przedsiębiorstwa i duże firmy, miejsca kulturalno-artystyczne oraz zajmujące się niesieniem pomocy osobom chorym. Każde z tych miejsc niosło ze sobą nowe wyzwania i nowe doświadczenia, które realizowane były poprzez różne formy aktywności mające na celu zobaczenie, poznanie, doświadczenie, twórcze działanie, wyciąganie wniosków, rozwój własny i innych.

Film podsumowujący II edycję Grand Tour – poznaj samego siebie!

Więcej informacji na www.bzwbk.pl/GrandTour

Włoskie stypendia badawcze

Zapraszamy do zainteresowania się stypendiami badawczymi oferowanymi przez dwie włoskie instytucje (przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej) tj. Università degli Studi di Torino (UNITO) oraz Compagnia di San Paolo (CSP) w ramach programu „2020 Researchers: Train to Move” (T2M).

Aplikować o ww. stypendia mogą naukowcy dowolnej narodowości, posiadający tytuł magistra, którzy:
a) najpóźniej w dniu zamknięcia naboru wniosków uzyskali stopień naukowy doktora (i posiadają go nie dłużej niż 7 lat licząc do ww. dnia) bądź,
b) mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim nieprzerwanym doświadczeniem badawczym w pełnym wymiarze czasu pracy (w ciągu 10 lat licząc do dnia zamknięcia naboru wniosków).

Starających się o stypendium obowiązuje zasada mobilności tzn. niemożność składania wniosków w ww. konkursie w przypadku przebywania we Włoszech (np. praca, studia) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do dni a zamknięcia konkursu. Instytucją, która będzie gościć badacza podczas jego stypendium jest UNITO.

Termin składania wniosków: do 5 maja br.

Więcej informacji:
http://www.train2move.unito.it/login.html

NCN otwiera nabór w trzech konkursach

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie naborów wniosków w kolejnych edycjach następujących konkursów:

- OPUS – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

- PRELUDIUM – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

- SONATA – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków: do 16 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-16-ogloszenie-konkursow-o9-p9-s9

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w konkursie o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (granty MSC). Konkurs ten jest adresowany do doświadczonych naukowców (zajmujących się dowolną tematyką badań), którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub posiadają stopień naukowy doktora. Granty MSC mają charakter wyjazdowy, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 (MSC European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (MSC Global Fellowships).

Termin składania wniosków: do 10 września br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti...

Chemia analityczna to ciągłe wyzwania - 6 – 10 lipca 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w dniach 06 -10 lipca 2015 roku, przy współudziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbędzie się, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej w Poznaniu. Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie http://pkcha.amu.edu.pl.

Biuro konferencji:
Zakład Chemii Analitycznej
Wydział Chemii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań
e-mail: pkca@amu.edu.pl

kalendarz: 
2015-07-06 - 2015-07-10

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka - Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Pani prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN, została wybrana na Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku w kadencji 2015-2018.

Rada Naukowa jest organem Instytutu Dendrologii PAN i sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową. W bieżącej kadencji Radę Naukową tworzy 41 osób.

W imieniu Dyrekcji i pracowników Instytutu, gratulując wyboru życzymy, by kierowanie pracami Rady Naukowej Instytutu Dendrologii przyniosło Pani Profesor wiele osobistej satysfakcji i jeszcze bardziej zacieśniło więzi pomiędzy Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku.

Andrzej M. Jagodziński
Zastępca Dyrektora ds. organizacji i rozwoju
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Konferencja pt.: „GOSPODAROWANIE LEŚNYMI SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYMI POMORZA”

 

PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – mgr inż. Witold Koss

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk

PATRONAT MEDIALNY

Przegląd Leśniczy


 Uwaga!
Komitet Organizacyjny informuje, że ze względu na przypadające w dniach 17-18 czerwca główne uroczystości 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa, zmianie ulega termin Konferencji „Gospodarowanie leśnymi siedliskami przyrodniczymi Pomorza”.
Odbędzie się ona w dniach 24-25 września b.r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „BAŻYNA” w Pogorzelicy
na terenie Nadleśnictwa Gryfice.

kalendarz: 
2015-09-24 - 2015-09-25

Szkolenia organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

„Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców” (szkolenie) - 11 marca br.
„Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!” (szkolenie) - 19 marca br.
„Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe warsztaty) - 26 marca br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE NT. RYNKU FINANSOWEGO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o uruchomieniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) czwartej edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie tematyki rynku finansowego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin konkursu przewiduje dla zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych oraz umożliwia przyznanie wyróżnienia w wysokości 5 tysięcy złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16 sierpnia br.

Więcej informacji:
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_3_edycja...

STYPENDIA POST-DOC W TURCJI

Tureckie Centrum Naukowo-Badawcze (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu TUBITAK) zaprasza naukowców ze stopniem doktora do składania wniosków o stypendia badawcze dla cudzoziemców. Stypendia oferowane są w następujących kategoriach:

- wizytujący naukowcy/krótkoterminowe - czas trwania do 1 miesiąca (szkolenia, wykłady, spotkania robocze np. przy przygotowywaniu wspólnych badań),
- wizytujący naukowcy/długoterminowe - czas trwania do 12 miesięcy (badania bądź prowadzenie szkoleń),
- dla badaczy na urlopie naukowym - czas trwania od 3 do 12 miesięcy (badania bądź prowadzenie szkoleń).

Wnioskujący o stypendia powinny wcześniej pozyskać zaproszenie od instytucji goszczącej z Turcji, którą mogą być uniwersytety, instytuty badawcze bądź przedsiębiorstwa przemysłowe z działami badawczo-rozwojowymi. Akceptowane są wnioski dotyczące badań w następujących dziedzinach: nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki inżynieryjne i technologiczne, nauki rolnicze, nauki społeczne oraz humanistyczne.

Termin składania wniosków: nabór ciągły

Więcej informacji:
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-prog...