Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dla Gospodarki - aktualności

Wykład: Stevia challenges, concerns and opportunities for the EU market

0001.jpg

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wielkopolski zaprasza na wykład:

"Stevia challenges, concerns and opportunities for the EU market"

który wygłosi Dr Udo Kienle Senior Researcher at Institute of Agricultural Engineering,Universität of Hohenheim

Wykład odbędzie się 25 lutego (środa) 2015 r. o godzinie 11.00 w budynku głównym Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu w sali im. Stanisława Jankowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 31.

kalendarz: 
2015-02-25

Nabór wniosków w I Konkursie RID rozpoczęty

Ruszył nabór wniosków na wykonanie projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem w ramach I Konkursu, realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”, zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Wnioski na wykonanie projektów w ramach konkursu należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu Generator Wniosku (GW), dostępnym pod adresem: www.rid.ncbr.gov.pl

Instrukcja wypełniania wniosków znajduje się na stronie:

www.ncbir.pl/programy-krajowe/rid/i-konkurs/generator-wnioskow

Nabór wniosków zakończy się w 10 kwietnia 2015 r., o godzinie 16:00.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy e-mail:
rid@ncbr.gov.pl (kwestie formalne i proceduralne w odniesieniu do Regulaminu i działania GW)
rid@gddkia.gov.pl (obszary merytoryczne i zakres tematyczny Konkursu)

Koordynator Przedsięwzięcia ze strony NCBR:
Piotr Pryciński
e-mail: piotr.prycinski@ncbr.gov.pl
tel.: 22 390 72 82

Koordynator Operacyjny Przedsięwzięcia ze strony GDDKiA:
Łukasz Skorupski
e-mail: lskorupski@gddkia.gov.pl
tel.: 22 375 86 05 lub 22 375 88 30

Konkursy na międzynarodowe projekty B+R

Uprzejmie przypominamy o trwających konkurach w ramach programów międzynarodowych, w których NCBR jest stroną finansującą polskie podmioty.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursów międzynarodowych w ramach inicjatyw europejskich:
- EUROSTARS 2, CORNET;

- ERA-NETów: ERA-MIN, FACCE SURPLUS, IB-2, EuroNanoMed II, E-Rare-3 ,JPco-fuND, TRANSCAN-2, Infect-ERA, NEURON, SMART GRIDS PLUS;

- programach współpracy bilateralnej i multilateralnej NCBR: Pollux CORE 2015 Współpraca V4 – Japonia;

są dostępne na właściwych stronach internetowych NCBR, do których linki są dostępne na stronie poświęconej informacji o aktualnie trwających naborach

http://www.ncbir.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

XII edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

W dniu 8 stycznia 2015 roku w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Miasta Poznania p. Jakuba Jędrzejewskiego odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, inaugurujące XII edycję Konkursu. Począwszy od dnia 8 stycznia do dnia 28 lutego 2015r. włącznie, wszyscy zainteresowani mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz startupy z Poznania i Powiatu Poznańskiego mogą zgłaszać swój udział w Konkursie. Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.lidermsp.poznan.pl Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy przy przygotowaniu zgłoszenia aplikacyjnego, którą oferuje Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą na Al. Marcinkowskiego 20 w Poznaniu (www.pfpk.pl). Osobą do kontaktu jest p. Maciej Kucharczak – tel. (61) 855-64-82, e-mail: m.kucharczak@pfpk.pl Zachęcamy również serdecznie do wzięcia udziału w konkursie przedsiębiorców-migrantów, którzy osiedlili się i prowadzą działalność gospodarczą na terenie aglomeracji poznańskiej.


Ogłoszenie I konkursu „Call for Proposals 01” w ramach wspólnego przedsięwzięcia Clean Sky 2

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu I konkursu „Call for Proposals 01” w ramach wspólnego przedsięwzięcia Clean Sky 2 o budżecie 48 mln Euro, wnioski można składać do 31 marca 2015 roku za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportuniti...

oraz strony Clean Sky:
http://www.cleansky.eu/content/news/clean-sky-2-call-proposals-01

Starting and Consolidator Grants – webinarium ERC

W ramach europejskiego projeku SEA-EU-NE 17 grudnia odbędzie się webinarium poświęcone grantom dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie – ERC Starting Grant i dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie – ERC Consolidator Grant.

Podczas webinarium zostanie zaprezentowana oferta ERC, a szczególnie oba typy grantów, sposób ich finansowania i ubiegania się o nie. Uczestnicy dostaną wskazówki, jak napisać konkurencyjny projekt.

Udział w webinarium jest możliwy po wcześniej rejestracji.

Więcej na stronie: http://danubeinco.net/object/event/14154.

kalendarz: 
2014-12-17

Prof. dr hab. Marek Świtoński wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu informuje, że na Sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 4 grudnia br. zostały wybrane władze Oddziału na nową kadencję 2015-2018.

Prezesem został wybrany jednogłośnie prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN, a wiceprezesem prof. dr hab. Marek Świtoński, członek korespondent PAN.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy samych sukcesów.

Do Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zostali wybrani: prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński, członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Andrzej B. Legocki, członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Bogdan Marciniec, członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Roman Micnas, członek korespondent PAN oraz prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN. Oddział PAN w Poznaniu liczy 32 członków korporacji (na 320 w całym kraju) oraz skupia sześć instytutów badawczych i kilkanaście innych placówek naukowych, z Biblioteką Kórnicką włącznie, które zatrudniają przeszło 1300 pracowników, w tym 140 z tytułem profesora. Do znanych inicjatyw Oddziału należą coroczne obchody Światowego Tygodnia Mózgu w Poznaniu, udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz sesje z cyklu Dwugłos Nauki.

PTNŻ zaprasza na wykład dr hab. Agaty Chmurzyńskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK ŻYWIENIOWYCH, Oddział Poznański zaprasza na wykład dr hab. Agaty Chmurzyńskiej z Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt.: "Metabolizm grup jednowęglowych - o genach, żywieniu i zdrowiu metabolicznym", który odbędzie się dnia 4 grudnia 2014r.o godz. 13.00, w sali seminaryjnej budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UP w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 48.

kalendarz: 
2014-12-04

„Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” – konkurs

Dziennik Gazeta Prawna w styczniu 2015 roku rozpocznie II edycję cyklu redakcyjnego „Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki”. Będzie on połączony z konkursem na najlepszy wynalazek zgłoszony przez polską uczelnię lub instytut naukowy. Ideą cyklu jest promocja polskiej nauki i potencjału twórczego młodych wynalazców poprzez przedstawienie na łamach gazety wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2012 - 2013, które mają zastosowanie w praktyce i mogą być wykorzystane w gospodarce oraz produkcji. Laureatem konkursu zostanie autor/autorzy wynalazku wybranego przez Kapitułę z grona zgłoszeń opublikowanych na łamach „DGP”. Przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł na prowadzenie dalszej działalności naukowej, a dla uczelni lub instytutu badawczego - które zgłosiły wynalazek do konkursu - kampania reklamowa w mediach INFOR Biznes o wartości 50 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza oraz potwierdzenia zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP wynalazku jednej z poniżej wskazanych dziedzin:

  • informatyka,
  • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne,
  • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki,
  • nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne.

Zgłoszenia przyjmowane są od 27 października do 25 listopada 2014 r. pod adresem e-mail: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl.

Natomiast informacje odnośnie regulaminu, wymogów oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie internetowej: http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp.

Polski Akademicki Zlot Użytkowników R 2014 (PAZUR 2014)

W imieniu Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego oraz SKN Estymator zapraszamy na Polski Akademicki Zlot Użytkowników R 2014 (PAZUR 2014), który odbędzie się 15-17 października w sali 236A na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

kalendarz: 
2014-10-15 - 2014-10-17