Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dla Gospodarki - aktualności

Porozumienia o współpracy z Gruzją

porozumienie_gruzja.jpg

W dniach od 10 do 15 września 2014 roku przebywała w Gruzji delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na czele z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Janem Pikulem oraz dziekanem Wydziału Leśnego prof. Romanem Gornowiczem. Towarzyszył im dr Grzegorz Rączka - pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego ds. kontaktów z krajami Kaukazu oraz mgr Levan Chopliani – absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W trakcie kilkudniowego pobytu doszło do podpisania porozumień o współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a: Gruzińskim Uniwersytetem Technicznym w Tbilisi oraz Gruzińską Państwową Akademią Nauk Rolniczych. Oba porozumienia zostały zawarte na okres pięciu lat, a ich głównym celem jest prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz wymiana pracowników i studentów wszystkich stopni nauczania. Doszło także do podpisania porozumienia o współpracy między Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a trzema jednostkami Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Gruzji: Państwową Agencją Leśną, Państwową Agencją Ochrony Przyrody i Departamentem Kontroli Środowiska. Współpraca między gruzińskimi i polskimi partnerami dotyczy realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie leśnictwa oraz ochrony przyrody i środowiska.

Na pamiątkę podpisania porozumień polska delegacja uczestniczyła w ceremoniach sadzenia przywiezionych z Polski drzew sosny zwyczajnej (ekotyp: sosna rychtalska): przy głównym budynku Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi oraz w dawnej stolicy Gruzji – Mcchecie. Goście z Polski uczestniczyli także w wyjeździe do Parku Narodowego Kazbek, położonego w północnej części Gruzji, w masywie Wielkiego Kaukazu, przy Gruzińskiej Drodze Wojennej.

Grzegorz Rączka, Levan Chopliani

10 mln zł na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w programie Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową.

– W wielu branżach o uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym decyduje zapewnienie ochrony prawnej wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dążąc do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki wspieramy naszych naukowców oraz przedsiębiorców w zakresie ochrony ich innowacji zagranicą – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Wsparcie może zostać udzielone na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku w procedurze EPC, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT, wejście w fazy krajowe państw (innych niż RP) w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent jak również analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 6 października i potrwa do 5 listopada 2014 r. W celu ułatwienia aplikowania uruchomiony zostanie elektroniczny system składania wniosków.

W ramach dotychczas rozstrzygniętych trzech konkursów programu Patent Plus wsparcie w łącznej wysokości prawie 11 mln zł otrzymały 32 podmioty, w tym 15 przedsiębiorców. Wyłonione projekty dotyczą wynalazków z różnych dziedzin. Znajdują się wśród nich m.in. projekty dotyczące sposobu wytwarzania protezy ucha środkowego, modułu do odczytu testów skaryfikacyjnych w podczerwieni, światłowodów mikrostrukturalnych czy kryptografii kwantowej.

Więcej informacji na stronie www.NCBR.gov.pl

Konferencja " Identyfikacja i Ocena Żywności o Gwarantowanej Wysokiej Jakości"

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności OW, Sekcja Mięsna PTTŻ zaprasza młodych naukowców na konferencję:

„IDENTYFIKACJA I OCENA ŻYWNOŚCI O GWARANTOWANEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI” Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Kolegium Rungego 18.11.2014

Konferencja ma przyczynić się do dyskusji nad identyfikacja i projektowaniem metod poprawy bezpieczeństwa żywnościowego.

Tematyka Konferencji:
1. Żywność tradycyjna i regionalna - wyroby o gwarantowanej wysokiej jakości.
2. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności i jej certyfikacja.
3. Metody badawcze do śledzenia i identyfikowania składników produktów spożywczych.
4. Dodatki i żywność naturalna.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

http://pttzow.up.poznan.pl/index.php/identyfikacja-i-ocena-zywnosci-o-za...

kalendarz: 
2014-11-18

Noc Naukowców 2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu już po raz szósty bierze udział w Nocy Naukowców. W tym roku postawiliśmy na tematy związane ze zdrowym odżywianiem, magicznym światem mikroorganizmów, chemią w żywności, a także z Botaniką, Biotechnologią oraz Ekologią.

PAZUR, czyli Polski Akademicki Zlot Użytkowników R

Zapraszamy serdecznie na konferencję PAZUR, czyli Polski Akademicki Zlot Użytkowników R, która odbędzie się w dniach 15-17.10.2014 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Planowana tematyka konferencji dotyczyć będzie zarówno części programistycznej, jak i aplikacyjnej w takich dziedzinach, jak: matematyka, bioinformatyka, statystyka i biostatystyka, ekonomia, geografia, medycyna, i wiele innych. Poza tym zapraszamy również przedstawicieli biznesu, którzy, na co dzień wykorzystują w swojej pracy język R.

Oprócz konferencji zaplanowane są również warsztaty poświęcone zastosowaniom pakietu statystycznego R oraz konkurs na najciekawsze wizualizacje danych z wykorzystaniem pakietu R.

Zachęcamy do przedstawienia swoich dotychczasowych doświadczeń z R podczas konferencji zarówno w postaci dłuższego (25 min) jak i krótszego (5 min) wystąpienia. Możliwe jest również uczestnictwo w konferencji bez referatu. Jednocześnie gorąco zapraszamy do udziału w warsztatach i konkursie. Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do zarejestrowania się poprzez odpowiednie formularze zgłoszeniowe na naszej stronie. Chcielibyśmy podkreślić, że udział w konferencji jest darmowy.

Mamy nadzieję, iż PAZUR’14 będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy dotyczącej języka R oraz do nawiązania kontaktów czy współpracy.

Organizatorami konferencji są: Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz SKN Estymator.

Szczegóły na: http://estymator.ue.poznan.pl/pazur/index.html

Plany MNISW na najbliższe miesiące

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat omawiający najważniejsze działania resortu w nadchodzących miesiącach. Działania te podzielono na następujące kategorie: poprawa jakości nauki i wzrost jej międzynarodowej pozycji, działania na rzecz innowacyjności, lepsze przygotowanie absolwentów do rynku pracy, podwyżki dla nauczycieli akademickich i „Polski Erasmus dla Ukrainy”.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najwazniejsze-dzialania...

Konkurs na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2015-2016 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Belgii (Walonii-Brukseli) i pobytów naukowców belgijskich w Polsce. Strona belgijska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Belgii (Walonii-Brukseli). Każdy projekt wymiany powinien być uzgodniony przez zespoły badawcze z obu krajów i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel.

Dopuszczone są zgłoszenia projektów dotyczących dowolnej tematyki jednak preferowane są następujące dziedziny nauki: rolnictwo, żywność, energia, nowe materiały, medycyna, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, inżynieria mechaniczna, mikrotechnologie, mechatronika i badania kosmiczne.

Termin nadsyłania wniosków: do 31 października br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-wymiane-osobowa-naukowcow-...

O biobankach w MNiSW

Dr hab. Jacek Guliński i ponad 100 ekspertów dyskutują w MNiSW o znaczeniu biobanków w badaniach naukowych dotyczących m.in. zależności pomiędzy określonymi schorzeniami a genami.
Okazją do rozmów jest odbywająca się 17 i 18 czerwca międzynarodowa konferencja „Funkcjonowanie biobanków ludzkiego materiału biologicznego w Polsce i Europie – aspekty techniczne, prawne i etyczne”.

Więcej na: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/o-biobankach-w-mnisw.html

Polskie Red Doty w Poznaniu

W dniach 2-15 czerwca 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach II Powszechnej Wystawy Krajowej „Konkurencyjna Polska 1989-2014” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego prezentowana jest wystawa zatytułowana Polskie Red Doty. Ekspozycja innowacyjnego wzornictwa zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego RP obejmuje prace polskich projektantów, docenione i wyróżnione prestiżową, międzynarodową nagrodą Red Dot Design Award. Projektantami wystawy są Marta Niemywska i Dawid Grynasz.

Konkurs Red Dot Design Award organizowany jest od roku 1955 przez jedną z najstarszych i uznanych w świecie instytucji designu – niemieckie Design Zentrum Nordrhrein Westfalen z siedzibą w Essen. Przyznane wyróżnienia wpływają znacząco na wzrost wartości marek oraz światową rozpoznawalność nagrodzonych, innowacyjnych produktów i rozwiązań, a w efekcie także na zwiększenie ich sprzedaży.

Polacy znajdują się w gronie laureatów od 2008 roku i do obecnej chwili zdobyli łącznie 37 nagród i wyróżnień. Wystawa Polskie Red Doty promuje wszystkie uhonorowane nagrodą polskie produkty. Projekty te łączą w sobie estetyczny wzór z najwyższą jakością i funkcjonalnością, a innowacyjny design jest dla twórców ważnym narzędziem strategicznym otwierającym drogę do biznesowego sukcesu. Wystawa jest zachętą dla przedsiębiorców do inwestycji w design i tworzenia strategii rozwoju opartych na dobrym projektowaniu.

Organizacja wystawy współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego POIG.05.02.00.00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”.

Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w badmintonie kobiet i mężczyzn – kobiety UP w Poznaniu Akademickimi Mistrzyniami Wielkopolski

W kwietniu odbył się II rzut Akademickich Mistrzostw Wielkopolski w badmintonie. Długo czekaliśmy na wyniki, gdyż w I rzucie kobiety UP w Poznaniu zajęły I miejsce i rezultat II rzutu decydował o wyniku podsumowującym. Wspaniała gra naszych zawodniczek sprawiła, że po II rzutach dziewczyny są na I miejscu. Gratulacje!!!

W minionym roku również udało się nam wygrać. W ostatnich zawodach reprezentowały nas Anna Dajczak – II miejsce indywidualnie, Katarzyna Kistowska oraz Aleksandra Simińska. Oczywiście na sukces zapracowały też zawodniczki z I rzutu. Obszerniejsza relacja ukaże się w Wieściach Akademickich. Nasi Panowie też radzą sobie coraz lepiej, po II rzutach na 12 sklasyfikowanych uczelni zajęli V miejsce i jest to niezły wynik.
Badmintonistom życzymy dalszych sukcesów.

Sekcją opiekuje się Karolina Dopierała (Centrum Kultury Fizycznej)