Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dla Gospodarki - aktualności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na Dniach Przedsiębiorczości Poznań 2014

8 i 7 maja 2014 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań.  
 
DPP to wydarzenie, które w jednym miejscu i czasie gromadzi to, co dla przyszłego i obecnego przedsiębiorcy jest ważne. Podczas dwóch dni trwania imprezy można było uczestniczyć w licznych warsztatach i prelekcjach związanych m.in. z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, marketingiem w sieci, znaleźć źródła finansowania i partnerów dla własnego biznesu. Dni Przedsiębiorczości Poznań stworzyły idealne warunki do nawiązania nowych, ciekawych kontaktów biznesowych, otwarcia się na współpracę z uczelniami, oraz wzięcia udziału w dyskusji nad rozwojem lokalnej gospodarki.

Żywność bioaktywna

Nasi naukowcy o żywności bioaktywnej - zapraszamy do oglądania.

http://wtkplay.pl/video-id-10851-dobra_zywnosc_moze_leczyc

Udział przedsiebiorców w projektach badawczo-rozwojowych w latach 2010-2013

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do 2020 roku, współpraca nauki i gospodarki będzie podstawowym wymogiem. Działania resortu nauki i NCBR pomogły polskim naukowcom lepiej się przygotować do współpracy z przemysłem. – W nowej perspektywie finansowej UE to właśnie przedsiębiorcy będą głównymi beneficjentami tych środków i to na nich będzie spoczywać odpowiedzialność za rozwój innowacji w Polsce – dodaje minister nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem związanym z weryfikacją zapisów dot. wysokości wkładu własnego przedsiębiorców projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez NCBR:

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/pwc_ekg_maj.pdf

I Ogólnopolski Kongres Tutoringu

Serdecznie zapraszamy do udziału w inspirującym i niecodziennym wydarzeniu – I Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu!

Odbędzie się on w Warszawie w dniach 16-17 maja br.
Dlaczego warto uczestniczyć w Kongresie?

I Ogólnopolski Kongres Tutoringu to m.in.:
• Inspirujące wykłady ekspertów z zakresu tutoringu i edukacji.
• Prezentacja przykładów dobrych praktyk tutoringu w szkole, na uczelni i edukacji pozaformalnej.
• Warsztaty narzędzi tutorskich i nie tylko!
• Dyskusja o perspektywach rozwoju zawodowego tutorów.
• Debata o wartości tutoringu i jego przełożeniu na kwestie finanse.
• Okazja do nawiązania ciekawych kontaktów i wymiany doświadczeń tutorskich i edukacyjnych.
• Inspiracja do stosowania tutoringu w swoim środowisku i pogłębiania wiedzy o tym wyjątkowym podejściu!

Kongres Tutoringu to wyjątkowe miejsce spotkania tutorów i pasjonatów wysokiej jakości edukacji, okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy i ciekawych narzędzi oraz inspiracja do dalszych
działań w obszarze wartościowej edukacji!

Więcej informacji na stronie kongresu: http://kongrestutoringu.pl/

KONKURS PROMUJ SIĘ GLOBALNIE!

Naukowców z poznańskich uczelni, którzy są otwarci na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów badawczych i biznesowych, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “BIO - Promuj się globalnie!!!” organizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Celem konkursu jest wybór dwóch najbardziej innowacyjnych technologii, które w ocenie Komisji Konkursowej uznane zostaną za najlepiej rokujące pod względem współpracy z przemysłem na arenie międzynarodowej.

STYPENDIA FULBRIGHTA DLA DOKTORANTÓW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków o stypendium Fulbright Junior Advanced Research Award na lata 2015-2016. Jest ono przeznaczone dla doktorantów (wszystkie dziedziny nauki) w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych i bezpośred nie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie. Stypendia mogą trwać od 6 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 roku

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/junior-advanced-researc...

STYPENDIA FULBRIGHTA DLA DOKTORÓW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków o stypendium Fulbright Senior Award na lata 2015-2016. Jest ono przeznaczone dla pracowników naukowych pracujących w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej w Polsce na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendium może trwać 4 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 roku.

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/fulbright-senior-award

GRANTY BADAWCZE NATIONAL GEOGRAPHIC

Polscy naukowcy wraz z uczonymi z trzynastu innych krajów Europy Północnej mogą się ubiegać o granty przyznawane przez Stowarzyszenie National Geographic, w ramach Globalnego Funduszu Badawczego (Global Exploration Fund). Wysokość grantu wyniesie około 20 tysięcy euro, ale może się różnić, w zależności od projektu.

Zgłaszane projekty oceni rada naukowa składająca się z wiodących naukowców z regionu Europy Północnej (w rozumieniu: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii). Większość grantów przyznawanych przez National Geographic finansuje badania z dziedziny antropologii, archeologii, biologii, geologii, geografii, oceanografii oraz paleontologii.

Termin składania wniosków: do 30 maja br.

Więcej informacji
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-...

KATEDRA ERY W POZNANIU - IGR PAN URUCHAMIA REKRUTACJĘ KIEROWNIKA!

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu ogłosił nabór na stanowisko kierownika Katedry ERA w ramach projektu BIO-TALENT (The Creation of the Department of Integrative Plant Biology) finansowanego z budżetu pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej ERA CHairs 7. PR. Poszukiwany jest specjalista w dziedzinie genetyki i genomiki roślin, a jego zadaniem będzie utworzenie zespołu badawczego (6 naukowców oraz broker innowacji). Czas trwania projektu obejmuje okres od 2014 do 2019 roku.

Termin składania wniosków: do 18 maja br.

Więcej informacji
http://www.igr.poznan.pl/news/71/60/Nabor-na-Kierownika-Katedry-ERA-rozp...

JAK ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM?

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM zaprasza naukowców do udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania projektem. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Udział w projekcie badawczym - wymiar osobisty i interpersonalny". Szkolenie poprowadzi Tomasz Cichocki - ekspert w zakresie innowacji i transferu wiedzy, konsultant, doradca, trener biznesu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 3 kwietnia br.

Miejsce: Dom Studencki Jowita, sala nr 117, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.ucitt.pl/preinkubator/oferta.php