Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dla Gospodarki - aktualności

Warsztaty pt. "Poznaj trendy Social Media, zanim staną się one modne" w ramach Santander Universidades

W dniu 21 marca 2014 r. odbyły się w Warszawie warsztaty  pt. „Poznaj trendy Social Media, zanim staną się one modne”  zorganizowane  w ramach Santander Universidades. W zajęciach wzięli udział pracownicy: Centrum Kształcenia Ustawicznego – Pani mgr Joanna Kędra oraz  z Biura Promocji i Współpracy z Praktyką – Pani mgr Magdalena Nowy.

Były to pierwsze warsztaty, stawiające na interakcję z uczestnikami dotyczące tak ważnego kanału komunikacji ze studentami i społeczeństwem jakim są media społecznościowe.

Tematem przewodnim spotkania był udział uczelni wyższych w Social Mediach oraz korzyści jakie z tego wynikają zarówno dla uczelni jak i społeczności akademickiej.

Galerię znajdą Państwo na stronie: https://www.dropbox.com/l/8TbJ3guoIVnTCqmi4JJHYd

"Ciencia sem Fronteiras” – Brazylia oferuje stypendia dla zagranicznych naukowców

Do 7 kwietnia br. zagraniczni naukowcy, w tym badacze z Polski, zainteresowani prowadzeniem prac badawczych w Brazylii mogą ubiegać się o stypendia rządu brazylijskiego w ramach programu „Nauka bez granic”.

Program dla „Badaczy Wizytujących” ("Special Visiting Researcher"), którego wykonawcą jest Krajowa Rada Rozwoju Naukowego i Technologicznego (CNPq), ma na celu przyciągnięcie zagranicznych specjalistów do przewodniczenia pracom badawczym w Brazylii. Zainteresowani naukowcy przebywaliby na terenie Brazylii do trzech miesięcy w roku, łącznie przez okres dwóch do trzech lat.

Szczegółowe informacje, w tym lista dziedzin naukowych objętych programem znajduje się na stronie CNPq.

Zaproszenie do współpracy dla naukowców

Kielecki Park Technologiczny, 31 marca, zaprasza naukowców oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu poświęconym projektowi Inwencja II.

To projekt dzięki któremu przedsiębiorcy z naszego regionu mogą współpracować z naukowcami. Wynagrodzenie badaczy wyniesie 8,5 tysiąca złotych miesięcznie a przedsiębiorcy, którzy skorzystają z pomocy naukowców nie ponoszą żadnych kosztów. Podczas spotkania przedstawimy założenia projektu, będziemy także rozmawiać o potrzebach przedsiębiorców i naukowców.

Więcej informacji znajduje się : http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/776,spotkanie_dla_n...

MŚP w programie Horyzont 2020

Wsparcie dla MŚP jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej. W związku z tym, w Programie Horyzont 2020 przyjęto założenie, że około 20% całkowitego budżetu przeznaczonego na walkę z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające i przemysłowe trafi w ręce małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim za pośrednictwem nowego instrumentu, wzorowanego na rozwiązaniach amerykańskich, zwanego Instrumentem MŚP (SME Instrument). Jego celem jest wypełnienie luki przy finansowaniu przez MŚP badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz innowacji, jak również pobudzanie innowacji przełomowych. Wsparcie zostało przygotowane w ten sposób, żeby objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od studium wykonalności aż po komercjalizację.

Więcej na:
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=774ACE676D2842B79BEF5CB...

Akt nominacyjny dla prof. dr hab. Idziego Siatkowskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jednym z nominowanych był prof. dr hab. Idzi Siatkowski z Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, któremu serdecznie gratulujemy.

Więcej na stronie: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,760,prezydent-wreczyl-...

Nabór wniosków w 11 konkursie programu Eurostars

Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków w 11 konkursie programu Eurostars. Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R.

Program EUROSTARS jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI, przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz Sekretariat EUREKI.

Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.

Data zamknięcia naboru wniosków

13.03.2014 r. godz. 20:00 CET

Wnioski należy składać on-line poprzez stronę Programu: https://www.eurostars-eureka.eu/

Wehikuły inwestycyjne pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne projekty

Wehikuły inwestycyjne pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne projekty. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podejmuje współpracę z ośmioma funduszami w ramach programu BRIdge.

Bridge Alfa to nowatorska inicjatywa NCBR w ramach programów BRIdge. Skierowany jest do prywatnych inwestorów, którzy mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Celem jest zwiększenie liczby komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w państwowych jednostkach badawczych.

- Bez ryzyka nie ma innowacji, ale szansę realizacji mają tylko te przełomowe projekty, które są atrakcyjne dla inwestorów. Dzięki wypracowaniu elastycznej, dostosowanej do potrzeb rynku formuły programu oraz wykorzystaniu know-how naszych partnerów wprowadzamy przełomowy sposób wspierania projektów B+R o wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego - mówi Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej na: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2571,wehikuly-inwestycyjne-pomoga-sk...

Współpraca międzyklastrowa UE - Indie - nabór wniosków!

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków (call for proposals), dotyczący współpracy w zakresie badań i innowacji pomiędzy klastrami z Unii Europejskiej i Indii (EU-India Research and Innovation Partnership).

Konkurs jest finansowany w ramach funduszu EuropeAid (EuropeAid/135474/DD/ACT/IN), a jego cele obejmują zawiązywanie i wzmacnianie współpracy międzyklastrowej w obszarze badań i innowacji oraz zwiększanie mobilności personelu zajmującego się badaniami i innowacjami poprzez oddelegowanie przedstawicieli europejskich klastrów badawczych (research-based clusters) do klastrów indyjskich.

Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów tematycznych:
1. Środowisko
2. Biotechnologie
3. Transport
4. Energia
5. Zdrowie
6. Technologie informacyjne i komunikacyjne

Konferencja Kanwa Przedsiębiorczych w Krakowie

Już 6 marca w Krakowie odbędzie się szósta konferencja w ramach projektu Kanwa Przedsiębiorczych. Bezpłatne prelekcje i warsztaty kierowane do osób zainteresowanych zakładaniem startup’u i rozwojem biznesu, odbędą się na Uniwersytecie Ekonomicznym. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. Piotr Rudnicki (Google), Szymon Surmacz (ekspert kanwy BMG, Monika Mikowska (Jestem Mobi). Mecenasem projektu jest Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Konferencja jest jednym z trzech elementów kompleksowego projektu edukacyjnego dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców. Obok spotkań na uczelniach partnerskich został stworzony serwis z platformą e-learningową, a zarejestrowani uczestnicy biorą udział w konkursie na biznes model. Bieżące informacje o projekcie dostępne są fanpage Kanwa Przedsiębiorczych oraz na Twitterze: KanwaP.

Podczas konferencji wystąpią eksperci, którzy podzielą się praktycznymi wskazówkami i wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu. Bezpłatna rejestracja dostępna jest pod adresem: https://kanwaprzedsiebiorczych.pl/konferencje.

Więcej na: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=2F98B4CAA3BD45DA8DEE6FC...

Infrastruktura badawcza i dydaktyczna może służyć też celom komercyjnym

Minister Lena Kolarska-Bobińska wystosowała list do rektorów uczelni publicznych oraz dyrektorów instytutów badawczych dotyczący komercyjnego wykorzystania infrastruktury naukowej.

Więcej na: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/899c807d9ef309d42264b6fe9d5d...