Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Doktorant

KONKURS PROMUJ SIĘ GLOBALNIE!

Naukowców z poznańskich uczelni, którzy są otwarci na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów badawczych i biznesowych, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “BIO - Promuj się globalnie!!!” organizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Celem konkursu jest wybór dwóch najbardziej innowacyjnych technologii, które w ocenie Komisji Konkursowej uznane zostaną za najlepiej rokujące pod względem współpracy z przemysłem na arenie międzynarodowej.

STYPENDIA FULBRIGHTA DLA DOKTORANTÓW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków o stypendium Fulbright Junior Advanced Research Award na lata 2015-2016. Jest ono przeznaczone dla doktorantów (wszystkie dziedziny nauki) w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych i bezpośred nie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie. Stypendia mogą trwać od 6 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 roku

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/junior-advanced-researc...

STYPENDIA FULBRIGHTA DLA DOKTORÓW

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków o stypendium Fulbright Senior Award na lata 2015-2016. Jest ono przeznaczone dla pracowników naukowych pracujących w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej w Polsce na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendium może trwać 4 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 roku.

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji
http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/fulbright-senior-award

GRANTY BADAWCZE NATIONAL GEOGRAPHIC

Polscy naukowcy wraz z uczonymi z trzynastu innych krajów Europy Północnej mogą się ubiegać o granty przyznawane przez Stowarzyszenie National Geographic, w ramach Globalnego Funduszu Badawczego (Global Exploration Fund). Wysokość grantu wyniesie około 20 tysięcy euro, ale może się różnić, w zależności od projektu.

Zgłaszane projekty oceni rada naukowa składająca się z wiodących naukowców z regionu Europy Północnej (w rozumieniu: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii). Większość grantów przyznawanych przez National Geographic finansuje badania z dziedziny antropologii, archeologii, biologii, geologii, geografii, oceanografii oraz paleontologii.

Termin składania wniosków: do 30 maja br.

Więcej informacji
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-...

JAK ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM?

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM zaprasza naukowców do udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania projektem. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Udział w projekcie badawczym - wymiar osobisty i interpersonalny". Szkolenie poprowadzi Tomasz Cichocki - ekspert w zakresie innowacji i transferu wiedzy, konsultant, doradca, trener biznesu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 3 kwietnia br.

Miejsce: Dom Studencki Jowita, sala nr 117, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.ucitt.pl/preinkubator/oferta.php

Przedłużanie ważności legitymacji elektronicznych doktorantów

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje że w pokoju 306 Collegium Maximum można przedłużyć ważność legitymacji elektronicznych, które zostały wydane doktorantom w październiku 2013 r. Legitymacje tracą ważność z dniem 31 marca 2014 r.

Rekolekcje wielkopostne pod tytułem "WIERZYĆ DZISIAJ"

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE pod tytułem „WIERZYĆ DZISIAJ
Kościół p.w. Św. Jana Vianneya na Sołaczu
 
 Rekolekcje poprowadzi O. Juliusz Wiewióra OCD
 
TEMATY NAUK REKOLEKCYJNYCH
7 kwietnia: BOŻE ZAMIESZKANIE
8 kwietnia: SPOJRZENIE NA MARYJĘ
9 kwietnia: MIŁOSIERDZIE A CZAS SĄDU
 
Codziennie Msza Święta i możliwość spowiedzi
 
WPROWADZENIE DO REKOLEKCJI
6 kwietnia
- godz. 18.30 Msza Święta z nauką: Bóg patrzy na człowieka – człowiek patrzy na Boga
- godz. 19.30 Koncert: Dla nas z miłości 
 
Pracowników i Studentów UP zaprasza Duszpasterstwo Pracowników UP w Poznaniu
kalendarz: 
2014-04-06 - 2014-04-09

Zaproszenie na spotkanie UP dot. programu IN-IN

W związku z nowym programem Inkubator Innowacyjności chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie w zakresie zebrania informacji nt. Państwa potencjału wdrożeniowego.
Organizatorami spotkania są: Poznański Park Naukowo Technologiczny, Dział Transferu Technologii  oraz Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Data spotkania: 11.04.2014
Miejsce spotkania: Collegium Maximum Sala B, ul. Wojska Polskiego 28
Godzina spotkania: od 11.30 - do 12. 55
Będzie Nam niezmiernie miło przedstawić Państwu możliwości współpracy zaproponowane w ramach programu.
W załączeniu zaproszenie  na spotkanie oraz konkurs BIO
 
Proszę o zgłaszanie osób chcących wziąć udział w spotkaniu na adres mojsieju@up.poznan.pl do dnia 09.04.2014
kalendarz: 
2014-04-11

Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pn. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce i Dzień Doktoranta

Informujemy młodych naukowców i doktorantów naszego Uniwersytetu, że 26 marca 2014 roku, o godz. 11:00 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się 16-ste seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pn. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce i Dzień Doktoranta organizowane przez Radę Młodych Naukowców.
 
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a, Poznań
 
Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.
 
Celem spotkań jest obok zaprezentowania przez przedstawicieli MNiSW, NCN, NCBR oraz KPK aktualnie oferowanych programów, ale także zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Duża część sesji będzie poświęcona na dyskusję uczestników z Gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.
 
Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w seminarium
kalendarz: 
2014-03-18 - 2014-03-26

Informacja dla Doktorantów o konieczności założenia kont na serwerze UP

  1. Doktoranci proszeni są o korzystanie tylko ze skrzynki pocztowej naszej Uczelni w służbowych kontaktach e-mail z innymi posiadaczami kont na serwerze pocztowym UP. Adres skrzynki pocztowej znajduje się w domenie up.poznan.pl. W celu założenia konta należy zgłosić się osobiście do Administratora Serwera Poczty (Ośrodek Informatyki pok. 271 - niska część Collegium Maximum) z wypełnionym formularzem wniosku o założenie konta pocztowego (dostępny w Repozytorium dokumentów) oraz ważną legitymacją uczestnika SD.
  1. Uczestnicy studiów doktoranckich realizujący praktyki zawodowe muszą dodać „funkcję wykładowcy” do indywidualnego konta w Wirtualnym Dziekanacie. Proszę kontaktować się w tej sprawie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – pok. 417 Collegium Maximum.

formularz wniosku o założenie konta pocztowego http://puls.edu.pl/sites/default/files/poczta-wniosek.pdf