Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Doktorant

Profesor Stanisław Proszyk - członkiem Ministerialnego Zespołu ds. Nagród

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał  prof. dr. hab. inż. Stanisława Proszyka, kierownika Katedry Klejenia i Uszlachetniania Drewna (Wydz. Technologii Drewna UP w Poznaniu)  w skład  45 osobowego zespołu do spraw nagród.   Zespół reprezentuje 8 obszarów wiedzy, w tym nauki rolnicze, leśne   i weterynaryjne.  Celem  tego greminum, składającego się z wybitnych naukowców, reprezentujących   uczelnie i instytuty naukowe,  jest  wyłonienie listy rankingowej   najbardziej wartościowych i godnych uhonorowania kandydatur i rekomendowanie ich  ministrowi.  Nagrody przyznawane będą  za indywidulane, wybitne osiągnięcia naukowe mające światowe znaczenie, prowadzące do nadania tytułu naukowego  profesora oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej w procesie kształcenia kadr naukowych , związaną  z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich.     
Przewodniczącym zespołu został prof. dr hab. Tadeusz Uhla z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Profesor St. Proszyk pracuje w zespole : nauki leśne.  
Rozporządzeniem z dnia 15 stycznia  2013 r. prof. Barbara Kudrycka,  minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  określiła wysokość  oraz warunki i tryb przyznawania  corocznych nagród.
Przewidziano trzy nagrody  w wysokości 100 tys. zł (każda) za wybitne osiągnięcia naukowe oraz  pięć nagród w wysokości do 40 tys.  (każda) za dokonania w kształceniu kadr.
Wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz w opiece naukowej i dydaktycznej mogły składać: uczelnie oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. Ponadto - instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje PAN oraz stowarzyszenia naukowe i naukowo – techniczne.
Jak poinformował prof. Proszyk, podczas pierwszego  spotkania ministerialnego Zespołu ds. Nagród  przeprowadzono w poszczególnych podzespołach analizę wniosków rekomendowanych do nagród i  przekazano je  do kolejnych recenzji.  Następne  posiedzenie zespołu zaplanowano  w terminie 1- 5 lipca br.
 
Rzecznik prasowy UP

11 czerwca 2013 r. 

Autostopem przez Australię

Jeszcze tylko sesja egzaminacyjna (od 24 do 5 lipca), i ….upragnione wakacje. Dla jednych wypoczynek, dla innych obowiązkowe praktyki lub także praca zarobkowa, a  dla niektórych zaplanowana, często egzotyczna wakacyjna podróż w nieznane.. Na taką właśnie wybiera się  m.in.  studentka  III roku zootechniki Barbara Bordych, która przez 3 miesiące przemierzać będzie autostopem południową część dalekiej Australii,  wzdłuż południowego wybrzeża - od Sydney, poprzez Melbourne, aż po Adelaide.  I z powrotem do Sydney. W ciągu 90.  dni razem 2 i pół tys. km., jak   mi powiedziała  – może i więcej z plecakiem, a w nim jednoosobowym namiotem, aparatami fotograficznym dla dokumentacji i telefonicznym (również zapasowym), by cały czas był kontakt ze światem.
 Tę przygodę życia zamierza połączyć z odbywaniem praktyk na tamtejszych farmach . Australia to kraj nie tylko kangurów.  Bogactwem jest również  hodowla koni, bydła i przede wszystkim owiec.  Liczba tych ostatnich  stanowi 12 procent światowego pogłowia. W liczbach bezwzględnych – ponad 100 milionów sztuk owiec, do dyspozycji  których pastwiska stanowią aż  60 %  powierzchni  tego wielkiego kraju. I w takich gospodarstwach  – farmach, studentka Barbara Bordych przewiduje odbywać praktykę hodowlaną. Za zgodą i dzięki przychylności   prodziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, prof. dra hab. Piotra Ślósarza , po przedstawieniu przez studentkę dzienniczka praktyk, poświadczonego przez tamtejszych farmerów, ta wakacyjna przygoda  połączona  będzie przyjemnym z pożytecznym.
Kontynent australijski nie jest pierwszą autostopową przygodą Barbary. Doświadczenia nabyła podczas podobnych podróży po Polsce i Europie. W następnych latach, po obronie pracy inżynierskiej, planuje  już kolejny wojaż połączony z wolontariatem, tym razem  po  Afryce.
Rozpoczynającą się 28 czerwca  br. wakacyjną przygodą Barbary Bordych zainteresowane są poznańskie media, które zamierzają informować o tej podróży autostopem po bezkresnych  drogach i pobytach na farmach hodowlanych naszej studentki zootechniki  . Również w Internecie (Facebook) nie będzie brakowało relacji z Antypodów.
 
Jerzy Lorych

10 czerwca 2013 r. 

VENATOR – łowcą kolejnego trofeum

W przepięknej scenerii  Zamku Królewskiego  w Krakowie – Niepołomice w miniony weekend rywalizowało kilkadziesiąt zespołów o miano najlepszych sygnalistów myśliwskich w Polsce .             
W XVIII   rywalizacji „O róg Wojskiego” zwyciężył  Zespół Trębaczy Myśliwskich „VENATOR” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nasi artyści – muzycy zdobyli, zarazem obronili, tytuł  zespołowego Mistrza Polski 2013 w grze na rogu myśliwskim.
Jak przystało na myśliwego łowcę, bo taka jest geneza nazwy zespołu,  w historii konkursów „O róg Wojskiego” to już dziesiąty tytuł i Grand Prix, a w roku 2013 kolejne osiągnięcie. Pierwsze miejsce w mistrzowskiej klasie rogów mieszanych podczas VII Kaczawskiego Turnieju Sygnalistów Myśliwskich – w Złotoryji  zespołowo  zwyciężył VENATOR, a w popisie solowym  pierwsze miejsce zajął Hubert Szrama. Z kolei  w Przechlewie, gdzie odbył się  XXII  Krajowego Przeglądu Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej im. Rafała Mnicha  w tej samej klasie ponowie najlepszym był zespół Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podobnie było w trakcie    X Gorzowskiego  i  XIX  Wielkopolskiego  konkursów Sygnalistów Myśliwskich, gdzie laureatami  zespołowo zostali  muzycy VENATORA oraz  indywidulanie – Tadeusz Piankowski i Mateusz Grzyś.
Przypomnę, że członkami  zespołu VENATOR, który istnieje już od 1984 roku, są przede wszystkim studenci, przyszli leśnicy (również leśniczanki) z Wydz. Leśnego, a ich opiekunem z ramienia uczelni  dr hab. Maciej Skorupski.
 
Rzecznik prasowy UP

7 czerwca 2013 

Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie Wrocław 2013

23-26.05 maja 2013 reprezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego zdobyła srebrny  medal w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie. Zawodnicy Uniwersytetu Przyrodniczego odnieśli także sukcesy indywidualne – zapraszamy wkrótce do szerszej relacji z Mistrzostw. Trenerem i opiekunem sekcji jest dr Marek Hyży. 

Od „laika do przyrodnika”

Niezwykle aktywni są członkowie Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „OPERON”, i jak piszą o sobie na własnej stronie internetowej www.up.poznan.pl/knsb/ ….„Jesteśmy młodymi, żądnymi wiedzy studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  W Pilotowej Stacji Biotechnologii co tydzień spotykamy się, aby wysłuchać ciekawych wystąpień dot. naszego kierunku. Tematy spotkań są różnorodne – od prozaicznych do poważnych, m.in. zastosowanie aplikacji biotechnologicznych w  medycynie, farmakogeomika czy produkcja białek heterologicznych i tp.
Kołem Naukowym  Studentów Biotechnologii od samego początku, czyli od  jego rejestracji w roku 2000, opiekuje się dr inż. Piotr Dullin.
Od dziś, 3 czerwca członkowie Koła Biotechnologów  rozpoczynają  nowe, ambitne przedsięwzięcie, tym razem z myślą o potencjalnych kandydatach na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na kierunku biotechnologia, nie tylko. Zorganizowano  warsztaty   dla  270 licealistów z różnych regionów nie tylko Wielkopolski, ale i sąsiednich województw.  Studenci chcą zapoznać uczniów liceów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biochemii i mikrobiologii.
 
W pierwszym dniu warsztatów  udział wezmą licealiści z Gorzowa Wlkp., a następnie w dniach:         
10 czerwca z Grodziska Wlkp. I Trzemeszna  
14 czerwca  z Nowego Tomyśla,
17 czerwca z Wrześni,
18 czerwca z Grodziska Wlkp. i Wałcza,  
21 czerwca z Wrześni.
 
Jak widać, rozrzut miejscowości z których zawitają do naszej uczelni uczniowie z liceów jest spory. Spotkania obejmować będą wykłady wprowadzające, ćwiczenia praktyczne  z zakresu biochemii i mikrobiologii w salach laboratoryjnych.
Warsztaty będą przebiegać pod hasłem „OD LAIKA DO PRZYRODNIKA”, a ich celem jest popularyzacja nauk przyrodniczych wśród młodzieży, nabycie doświadczenia dydaktycznego przez członków KNSB „OPERON oraz promocja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jako atrakcyjnej uczelni do dalszej edukacji uczestników warsztatów.
 
Nad przebiegiem organizacyjnym Warsztatów czuwają studenci II roku Wydz. Rolnictwa i Bioinżynieri: Przemysław Piotr Olejnik (ppolejnik@gmail.com) oraz Natalia Mazurkiewicz (nataliamazurkiewicz15@wp.pl)
Rzecznik prasowy UP

3 czerwca 2013 r.                                                                                         

Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak w gronie wybitnych uczonych

Podczas 123 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk (23 maja 2013) ogłoszono wyniki wyborów nowych członków PAN. Członkiem korespondentem został prof. dr hab. Krzysztof Nowak (Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt – WHiBZ), członek lub przewodniczący wielu rad, towarzystw i komisji, m.in.  ważnego gremium nauki polskiej –  w Radzie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.
 
Profesor Krzysztof W. Nowak jest czwartym członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, reprezentującym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, obok prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, prof. dr. hab. Erwina Wąsowicza i prof. dr. hab. Marka Świtońskiego.  Obecnie poznański oddział PAN  liczy 33 członków (21 korespondentów i 12 rzeczywistych)  na 330  członków  w całej Polsce. Członkostwo w korporacji  PAN jest dożywotnie.
 
32 letni dorobek naukowy prof. dr. hab. K.W. Nowaka (specjalizuje się fizjologii i biochemii zwierząt)  zaowocował szeregiem osiągnięć badawczych o zasięgu międzynarodowym. Na szczególną uwagę zasługują  m.in. takie dokonania (wraz z zespołem), jak: 1. porównawcze badania  kinetyki wiązania receptora insuliny u ryb, ptaków i ssaków, 2. insulina i jej receptor w warunkach hipotermii, 3. neuroendokrynna kontrola funkcji kory nadnercza, 4. rola peptydów regulujących pobieranie pokarmu e procesie magazynowania energii , 5. udział peptydów regulujących pobieranie pokarmu w kontroli funkcji jajnika i przebiegu ciąży. Efektem tych badań są  publikacje w renomowanych światowych czasopismach, również z medycyny ludzkiej, które posiadają impact factor.
 
Prof. Nowak współpracuje  z uniwersytetami:  medycznym w Poznaniu, rolniczym w Krakowie oraz z UJ w Krakowie. Również zagranicznymi – w Padwie, Mediolanie i Berlinie, czego efektem są wspólne publikacje naukowe. Na ogólny dorobek publikacyjny Profesora składa się ponad 300 pozycji, wśród nich 103 oryginalne prace twórcze oraz książki naukowe i podręczniki akademickie.  Publikacje wielokrotnie cytowane światowych  czasopismach.
 
Nowo wybrany członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, K.W. Nowak, profesor nauk biologicznych, ma 60 lat, jest, co z dumą podkreśla,  absolwentem Technikum Weterynaryjnego we Wrześni. W roku  1978 ukończył Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UAM. Doktoryzował i habilitował się na Wydz. Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu, a na Wydz. Biologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych. Przez cały okres dotychczasowej pracy zawodowej profesor K.W. Nowak związany jest z Wydz. Hodowli i Biologii Zwierząt, od asystenta stażysty – wolontariusza do (od 1.09.2012 r.)prodziekana Wydziału ds. nauki.
 
Działalność dydaktyczna Profesora to  wykłady z   biologii komórki, biochemii, zwierząt laboratoryjnych i patofizjologii.
 
Zaliczenie prof. dra hab. Nowaka  w poczet członków korespondentów  Polskiej Akademii Nauk, to nie tylko  sukces osobisty, ale również splendor dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Jerzy Lorych

28 maja 2013 r. 

Studencki NOBEL 2013

Jednym z  „projektów” będących wizytówką Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest  organizowany Studencki Nobel, konkurs na najlepszego studenta. Ideą przewodnią  jest  wyłanianie najzdolniejszych i najaktywniejszych  spośród blisko dwóch milionów studentów w Polsce. Zasadniczy cel , jaki przyświeca organizatorom konkursu „Studencki Nobel” , to promocja szeroko rozumianej aktywności  zarówno w środowisku akademickim, jak i poza mim.
Kryteria wyboru najlepszych są bardzo wymagające. Przede wszystkim kandydatów do tak zaszczytnej nagrody winna cechować pasja do nauki, zaangażowanie i chęć rozwoju; średnia  ocen powyżej 4,0, dobra znajomość języków obcych, działalność w kołach naukowych czy organizacjach studenckich .Kandydat do nagrody  musi być aktywny, kreatywny, nieprzeciętnie inteligentny, wyróżniać się spośród swych kolegów – studentów, być również autorem publikacji naukowych i referatów. Krótko mówiąc – kandydat winien być studentem nietuzinkowym.
Konkurs Studencki  Nobel podzielono na 3 etapy. W pierwszym wyłaniani są najzdolniejsi i najaktywniejsi studenci na szczeblu uczelnianym, a  zwycięscy kwalifikują się do szczebla regionalnego,  gdzie wyłaniani są kandydaci do etapu ogólnopolskiego, w którym biorą udział najlepsi studenci z całego kraju i podczas uroczystej gali  wręczane są STUDENCKIE  NOBLE.
 
Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu  najlepszym okazał się student Leśnictwa , jednocześnie Akustyki na UAM Daniel Boczniewcz . Laureat uczelniany ma średnią ocen 4 i pół, jest autorem publikacji i referatów o tematyce leśnej; prowadził prace badawcze na terenie nadleśnictw i rezerwatów przyrody;  aktywny członek Koła Naukowego Leśników, z zamiłowania muzyk  instrumentalista. II miejsce zajęła  Monika Jankowska - studentka Biotechnologii, w ubiegłym roku (od 1.02 do 30.06) studentka Uniwersytetu Kopenhaskiego (Program Erasmus). Prowadzi prace badawcze w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, jest autorką publikacji i referatów z zakresu genetyki; aktywny członek Koła Naukowego Zootechników i Biologów, stażystka Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, średnia ocen 4,4. III miejsce w rywalizacji uczelnianej zajął  Wojciech Borzyszkowski - student  Leśnictwa (średnia ocen 4,6) autor licznych publikacji i referatów o tematyce leśnej, stypendysta Rektora, aktywny członek Koła Naukowego Leśników i samorządu studenckiego.
 
I co istotne -  nagrodzeni  na szczeblu  Uniwersytetu w konkursie Studencki Nobel 2013 potrafią łączyć świetne wyniki w nauce,  z pasją pozanaukową, to aktywni członkowie uczelnianego Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”. Są niekwestionowanym przykładem dla  wszystkich studentek i studentów .
 
 
Rzecznik prasowy UP
27 maja 2013 r.
 
 
 
 

  

Wybory członków Polskiej Akademii Nauk

W dniu 23 maja br. podczas 123. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie wybrano następujących członków rzeczywistych i korespondentów PAN działających w obszarze funkcjonowania Oddziału PAN w Poznaniu:
 
Członkami rzeczywistymi zostali:
1.      Prof. dr hab. K. Zbigniew Kwieciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
2.      Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu – Wydział IV Nauk Technicznych
 
Członkami korespondentami zostali:
1.      Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu – Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych.
2.      Prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi.
3.      Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska – Wydział IV Nauk Technicznych.
4.      Prof. dr hab. inż. Stefan Kowalski, Politechnika Poznańska – Wydział IV Nauk Technicznych.

Obecnie Oddział PAN w Poznaniu liczy 33 członków PAN, na 330 członków korporacji ogółem w Polsce, w tym 12 rzeczywistych i 21 korespondentów. Ponadto, w Oddziale PAN w Poznaniu jest 4 członków Akademii Młodych Uczonych, utworzonej 2012r. 

Zapraszamy na uroczyste zamknięcie wystawy – Akt& Puszcza Notecka

Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników i wszystkich miłośników sztuki na uroczyste zamknięcie wystawy autorskiej Michała Woźniaka zatytułowanej „Akt & Puszcza Notecka”.
 
Uroczystość zakończenia wystawy odbędzie się 27 maja (poniedziałek) o godzinie 10:00 w holu Collegium Cieszkowskich Starych (ul. Wojska Polskiego 71, Poznań).
Jest to niepowtarzalna okazja do porozmawiania z  artystą Michałem Woźniakiem i kuratorem wystawy  Julią Kaczmarczyk – Piotrowską. 
Organizatorzy wystawy przewidzieli doznania nie tylko dla ducha ale i dla ciała. Oprócz wrażeń artystycznych na uczestników przygotowany będzie poczęstunek.
 
Organizatorami wystawy są: Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Samorząd Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Patronat medialny: Bedyka.pl, Magazyn Przyrodniczy Salamandra, Niezależna Gazeta Studentów Leśnictwa Młodnik, Drewno.pl, Winogradzka Telewizja Kablowa, Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy.

Jolanta Węgiel 

kalendarz: 
2013-05-27

Prof. dr hab. dr h.c. Jan Gawęcki

Uchwałą z dnia 25 marca 2013 roku, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadał najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa  prof. dr. hab. Janowi Gawęckiemu z Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Tym samym, władze SGGW   wpisały Profesora Gawęckiego  do grona wybitnych specjalistów z zakresu nauk o żywności i żywieniu człowieka, zasłużonych organizatorów nauki oraz wspaniałych nauczycieli i wychowawców.
Działalność naukowa laureata, absolwenta Wydziału Technologii Rolno – Spożywczej ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu,  koncentruje się na badaniach problemów żywności    i żywienia człowieka. Dorobek naukowy Profesora liczy ponad 400 pozycji,  w tym 159 oryginalnych prac twórczych, opublikowanych w renomowanych polsko-, anglo- i niemieckojęzycznych czasopismach naukowych. Jest  autorem podręczników, monografii i skryptów, które stanowią  cenne żródło wiedzy dla studentów i doktorantów.
 W zespole, którym kieruje prof. Jan Gawęcki,  wykonano kilkanaście prac doktorskich, (z czego w 10  był promotorem)  i 5 habilitacji,  trzech współpracowników uzyskało tytuł profesora.
Profesor Jan Gawęcki jest  twórcą polskiej szkoły nutrisensoryki oraz krzewicielem  wiedzy o żywieniu. Zainicjował Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu  (16 edycji),  Krajowe Warsztaty  Żywieniowe, a jako członek Kapituły Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wspiera adresowany do młodych naukowców program zatytułowany: „Wspierać najlepszych, aby mogli być jeszcze lepsi”. Bierze czynny udział w wielu radach naukowych różnych instytucji działających na rzecz  nauki polskiej. Ma niekwestionowane zasługi na forum publicznym w zakresie polityki naukowej państwa i organizacji nauki.
Przed rokiem, o tej samej porze, w maju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  również nadał najwyższą godność akademicką prof. Janowi Gawęckiemu.
Niecodzienna uroczystość,  nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Janowi Gawęckiemu, odbędzie się    17 maja 2013 r. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, podczas której laureat  wygłosi wykład na temat stanu i perspektyw nauki o żywności.
 
 
Rzecznik prasowy UP
15 maja 2013 r.