Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Wydarzenia

Seminarium: „Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie”

 

W piątek 12.05.2017 r., o godz. 11:00, Katedra Chemii organizuje w Auli BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ulicy Dojazd 11, Seminarium, w trakcie którego Prof. dr hab. Maria RUDAWSKA oraz Dr hab. Tomasz LESKI z Pracowni Badania Związków Symbiotycznych, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, zaprezentują swoje dokonania i bogate doświadczenie w tematyce: Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie.

Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie szeroko pojętej fitoremediacji, szczególnie w aspekcie uciążliwych dla środowiska, ekstremalnie wysokich stężeń metali ciężkich oraz metaloidów. Wyrażam głębokie przekonanie, że ożywiona dyskusja wraz z prezentacją dokonań w ramach zrealizowanych dotychczas aplikacji grantowych, zaowocuje kolejnymi projektami w tej, jakże istotnej obecnie, tematyce badawczej. W ponad 40-letnie historii fitoremediacji nie obserwowano dotąd aż tak ożywionej aktywności naukowej, stąd gorąco zachęcam do współpracy Osoby zainteresowane.

Program Seminarium:

 1. Powitanie Uczestników: Prof. dr hab. Piotr Goliński – Kierownik Katedry Chemii UPP,
 2. Otwarcie Seminarium: Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Prorektor ds. Studiów UPP,
 3. Wykład „Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie”. Prof. dr hab. Maria Rudawska oraz Dr hab. Tomasz Leski - Pracowni Badania Związków Symbiotycznych, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
 4. Panel dyskusyjny zmierzający do nawiązania współpracy w planowanych projektach
  i grantach w następujących obszarach badań:
  - Fitoekstrakcja metali/metaloidów przez wybrane gatunki drzew i krzewów,
  - Wpływ grzybów mykoryzowych na transport wody w drzewach leśnych,
  - Rola arbuskularnych grzybów mykoryzowych w fitoremediacji metali/metaloidów i redukcji stresu oksydacyjnego,
  - Kwasy organiczne o niskiej masie cząsteczkowej wydzielane do ryzosfery pod wpływem stresu wywołanego metalami ciężkimi,
  - Zmiany w profilu związków fenolowych wybranych gatunków drzew i krzewów uprawianych na podłożu o zróżnicowanej zawartości metali/metaloidów,
  - Analiza produktów rozkładu celulozy pod wpływem enzymów pozyskiwanych z grzybów,
  - Zastosowanie metabolomiki w prewencji chorób grzybowych systemu korzeniowego drzew,
  - Zastosowanie metod biologicznych w ochronie zbóż przed patogenami grzybowymi,
  - Reakcje transferu elektronów w produktach naturalnych grzybów i roślin.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Prof. dr hab. Piotr GOLIŃSKI
Kierownik Katedry Chemii UPP
 

kalendarz: 
2017-05-12

IV Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zapraszają na IV Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z cyklu:
GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

Temat konferencji:
„Problemy inżynierii i kształtowania środowiska”

Poznań, 27-28 czerwca 2017 r.

kalendarz: 
2017-06-27 - 2017-06-28
pliki: 

II Letnia Szkoła Nutrigenomiki

W dniach 3-7 września 2017 na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP odbędzie się II Letnia Szkoła Nutrigenomiki, organizowana przez Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem. W tym roku przewidziano dwie wersje szkoły - mniej i bardziej zaawansowaną.

Zajęcia będą prowadzone nie tylko przez zespół Laboratorium, ale również przez pracowników Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt oraz Zakładu Fermentacji i Biosyntezy UPP.

Szkole patronuje International Society of Nutrigenetics and Nutrigenomics.

Więcej informacji na stronie:
http://www1.up.poznan.pl/mml/II%20LetniaSzkolaNutrigenomiki.html

kalendarz: 
2017-09-03 - 2017-09-07

Wykład prof. dr hab. n med. Jakuba Fichny pt. "Lek czy dieta?

Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem zaprasza na wykład prof. dr hab. n med. Jakuba Fichny pt. "Lek czy dieta? Czym jest zespół jelita nadwrażliwego i jakie terapie stosujemy?", który odbędzie się 16 maja 2017 o godz. 11.15, w sali 35 budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na ul. Wojska Polskiego 31.

Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna jest kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. Fichna od ponad 15 lat prowadzi badania w obszarze farmakologii, a od blisko 10 lat zajmuje się fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego. Jest autorem ponad 170 publikacji, z których większość ukazała się w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz licznych komunikatów zjazdowych. Publikował m.in. w American Journal of Gastroenterology, Journal of Crohn's and Colitis,
Inflammatory Bowel Diseases i Neurogastroenterology and Motility oraz Pharmacological Reviews, British Journal of Pharmacology, Biochemical Pharmacology i Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Za swoją działalność naukową został wyróżniony m.in. United European
Gastroenterology National Scholar Award (2010), United European Gastroenterology Rising Star Award (2016, jako pierwszy Polak) oraz Nagrodą naukową Prezesa PAN (2015). W 2017 r., jako drugi Polak w
ponaddwusetletniej historii instytucji, został wybrany na członka francuskiej Académie Nationale de Pharmacie.

kalendarz: 
2017-05-16

Wykład profesora z Wageningen (Holandia)

21 kwietnia br., prof. Rob Verdooren z Uniwersytetu Wageningen z Holandii, wygłosi wykład zatytułowany „Scientitie cooperation of the Universities in Poznań and Wageningen”.
Początek wykładu o godzinie 10.00, w sali 823, (8 piętro, Collegium Maximum).
Zaprasza kierownictwo Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych.

Rzecznik prasowy UPP
18 kwietnia 2017 r.

kalendarz: 
2017-04-21

ZAPROSZENIE NA KONCERT CHÓRU AKADEMICKIEGO CORO DA CAMERA

Już po raz drugi Chór Akademicki Coro da Camera Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod dyr. Barbary Dąbrowskiej-Silskiej, ma zaszczyt wystąpić na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2017 . W tym roku będzie to już XIII edycja festiwalu. Organizatorzy imprezy, czyli Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Chór Kameralny UAM oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM, już po raz drugi zaprosili do udziału w tym święcie młodzieży akademickiej z całego świata również poznańskie chóry akademickie. Jedenaście z nich wystąpi w ramach festiwalu na terenie swoich uczelni lub w salach i kościołach Poznania, poprzedzając niejako koncerty główne, podczas których w Auli UAM zaprezentują się chóry spoza Poznania. W tym roku będą to m.in. chóry z Turcji, Macedonii, Ukrainy czy USA.

Festiwal Universitas Cantat to wielkie wydarzenie kulturalne Poznania i Wielkopolski,pozwalające na zaakcentowanie wysokiego poziomu artystycznego wśród chórów wyższych uczelni z całego świata. Jest to także dobra okazja do promocji kultury muzycznej swojego kraju i regionu, a także do promocji swojej uczelni, którą reprezentuje każdy występujący chór.

Nasz chór rozpocznie festiwalowe prezentacje, ponieważ wystąpimy już w niedzielę 23 kwietnia w Sali Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52 w Poznaniu o g.17.00. Udostępniając tę piękną, o znakomitej akustyce salę na jeden z koncertów festiwalowych, Uniwersytet Przyrodniczy dołączył do grona sponsorów festiwalu, wśród których znajduje się też m. in. Samorząd Województwa Wielkopolskiego czy Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Tematem koncertu są utwory świeckie okresu renesansu, nastrojowe utwory współczesne oraz piosenki pop w opracowaniu na chór mieszany. Chórowi na fortepianie towarzyszyć będzie Anna Piwosz.

Serdecznie zapraszamy!

http://cantat.amu.edu.pl/pl/universitas-cantat-2017/harmonogram-koncerto...

http://cantat.amu.edu.pl/pl/universitas-cantat-2017/uczestnicy-2017

 

kalendarz: 
2017-04-23

Wykład dr n. biol. Marty Stelmach-Mardas zatytułowany "Otyłość a wybrane determinanty sposobu żywienia"

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK ŻYWIENIOWYCH
Oddział Poznański

zaprasza na wykład

Dr n. biol. Marty Stelmach-Mardas z German Insitute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrücke
oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego „ Otyłość a wybrane determinanty sposobu żywienia”

wykład odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 roku
o godz. 13.00, w sali im. St. Jankowskiego (106)
w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31

kalendarz: 
2017-04-27
pliki: 

Wykład: „Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach naukowych dotyczących technologii żywności

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
Zaprasza na wykład:

„Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach naukowych dotyczących technologii żywności ”

który wygłosi
mgr inż. Michał Świątek
z Instytutu Technologii Mikrobiologicznych
przy Stowarzyszeniu Ekosystem – Dziedzictwo Natury
w Turku

Wykład odbędzie się
30. marca (czwartek) 2017 r. o godzinie 13.00
w sali im. Stanisława Jankowskiego w budynku WNoŻiŻ
ul. Wojska Polskiego 31

kalendarz: 
2017-03-30

Uniwersytet Przyrodniczy na MTP

W najbliższy weekend, w dniach 24-26 marca br. na terenie MTP w Poznaniu odbędą się doroczne Targi Edukacyjne oraz Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej. To impreza, która przyciąga wszystkich pragnących dowiedzieć się jak najwięcej o ofercie edukacyjnej nie tylko poznańskich uczelni, a także zapoznać się z nowościami uczelnianych wydawnictw naukowych. Naszą uczelnię reprezentuje Dział Marketingu i Komunikacji oraz Dział Wydawnictw. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:
www.edukacja.mtp.pl/pl
www.ksiazkanaukowa.mtp.pl

Dział Marketingu i Komunikacji

kalendarz: 
2017-03-24 - 2017-03-26

Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej współczesnego

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej z okazji dorocznych Światowego DNIA WODY, w dniu 22 marca br., po raz trzeci organizuje sesję naukowo-techniczną. Tym razem pod hasłem „Water and Wastewater”, poświęconą wymianie wiedzy i doświadczeń między nauką i praktyką.

W spotkaniu zapowiedzieli swój udział przedstawiciele firm, zajmujących się gospodarką wodno-ściekową oraz z tej dziedziny projektanci i wykonawcy, którzy naukowcom i studentom przedstawią realia i problemy współczesnego rynku pracy wraz ofertami współpracy i możliwości odbywania praktyk i staży. Dla studentów będzie to także okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi pracodawcami. To jeden z głównych celów organizowania konferencji.

W ramach urozmaicenia ŚDW organizatorzy zaproponowali studentom możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami w Wydziałowym Czwórboju Wiedzy i Umiejętności Instalacyjnych.
Program sesji w załączniku.

Rzecznik prasowy UP
17.03.2017 r.
 

kalendarz: 
2017-03-22