Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Wydarzenia

9 Tydzień MÓZGU w Poznaniu

W dniach 13 do 17 marca br., po raz dziewiąty, Polska Akademia Nauk w Poznaniu organizuje cykl wykładów poświęconych najbardziej skomplikowanemu dziełu natury, jakim jest mózg. Poznanie funkcjonowania mózgu jest największym wyzwaniem współczesnej nauki. Celem organizowanych wykładów jest przybliżenie intensywnie prowadzonych badań i przybliżenie cząstki ich wyników podczas Światowych Dni Mózgu.

Wykłady odbywać się będą w godzinach popołudniowych (17.00 – 19.00), i poruszane będą następujące tematy:

  • choroby i wady rozwojowe mózgu,
  • mózg molekularny,
  • sposób leczenia depresji,
  • muzyka a geny oraz zaburzenia tikowe,
  • zapobieganie i leczenie udarów mózgu.

Po wykładach, które odbędą się w Ośrodku Nauk PAN w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 17/19, przewidywana jest dyskusja z prelegentem. Wstęp wolny!

Rzecznik prasowy UP
16 lutego 2017 r.

kalendarz: 
2017-03-13 - 2017-03-17

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

W dniu 16 lutego 2017 r., na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny organizuje II edycję „Dnia Współpracy” - imprezę promocyjną dedykowaną uczniom szkół średnich, z którymi WE-S podpisał umowy partnerskie.

Podczas „Dnia Współpracy” zostanie przedstawiona syntetycznie działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału. Ponadto odbędą się wykłady, warsztaty, prezentacje wydziałowych kół naukowych i quiz ekonomiczny. W spotkaniu weźmie udział 19 z 21 współpracujących z WE-S szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku zainteresowanie imprezą jest jeszcze większe niż w roku ubiegłym - z uwagi na przewidywaną liczbę uczestników, część oficjalna w Sali Biocentrum odbędzie się dwukrotnie. Po raz pierwszy o godz. 8.30, a później o godz. 10.30. Dalsze punkty programu, po krótkim spacerze przez kampus Uczelni, zostaną zrealizowane w salach wykładowych i ćwiczeniowych Collegium Maximum UP. Zajęcia potrwają do późnych godzin popołudniowych. Szczegółowo o przebiegu wydarzenia organizatorzy poinformują w następnym komunikacie.

Dziekan i Społeczność
Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

kalendarz: 
2017-02-16

II Dzień Zdrowego Żywienia

"Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem (Katedra Higieny Żywienia Człowieka)

Zaprasza wszystkich chętnych na II Dzień Zdrowego Żywienia,

który odbędzie się 18 lutego w godzinach 10.00-18.00,

na parterze budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, przy ul. Wojska Polskiego 31.

Szczegółowy program w załączeniu."

kalendarz: 
2017-02-18
pliki: 

Arcybiskup Metropolita Poznański zaprasza na Nieszpory

Z okazji uroczystości „Katedry świętego Piotra” Arcybiskup Metropolita Poznański, ks. Stanisław Gądecki zaprasza świat nauki – profesorów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych na NIESZPORY z okolicznościową homilią.

Nieszpory odbędą się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu, 22 lutego br. o godz. 18.00.

Po uroczystości Arcybiskup zaprasza na spotkanie w sali Wydziału Teologicznego UAM, w gmachu „A”, ul. Wieżowa 2/4.

Rzecznik prasowy UP
2 lutego 2017 r.

kalendarz: 
2017-02-22

Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych

Organizatorem konferencji (22 -23 kwietnia br.) jest Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W programie przewidywane sesje plenarne ustne oraz sesje posterowe w języku polskim, a uczestnikami sympozjum mogą być studenci biotechnologii, rolnictwa, ekoenergetyki i kierunków pokrewnych, pracownicy naukowi oraz osoby zainteresowane problematyką.

https://sites.google.com/site/sympozjumprzyrodniczorolnicze/

Rzecznik prasowy UP
19 stycznia 2017 r.

kalendarz: 
2017-04-22 - 2017-04-23

Konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli 25 krajów

Ściślej, spotkanie blisko 100 uczestników programu ICP Vegetation działającego w ramach Konwencji Genewskiej (UNECE) dotyczącej zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości. ICP Vegetation to międzynarodowy program ds. wpływu zanieczyszczeń powietrza na rośliny uprawne i roślinność naturalną. Koordynatorem programu ICP Vegetation jest Centre for Ecology and Hydrology w Bangor (W. Brytania).

Spotkanie odbędzie się w dniach 14 – 17 lutego br. , a organizatorami są dwa wydziały: Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z Instytutem Botaniki im. F. Szafera w Krakowie.

Uczestnicy spotkania dyskutować będą o zanieczyszczeniu powietrza ozonem troposferycznym i metalami ciężkimi, a przede wszystkim o wpływie na rośliny uprawne i półnaturalne. Omawiane również będą perspektywy programu ICP Vegetation w powiązaniu z i innymi programami w i poza Europą.

Patronat medialny nad konferencją objęły poznańskie media.

Rzecznik prasowy UP
12 stycznia 2017 r.

kalendarz: 
2017-02-14 - 2017-02-17

Spotkanie z Gwiazdorem dla młodszych dzieci pracowników UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Rada Zakłada ZNP przy życzliwej pomocy JM Pana Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego zapraszają do wspólnej zabawy członków naszego Związku oraz pracowników UP z młodszymi dziećmi na spotkanie z Gwiazdorem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 14 stycznia 2017 r. w Kolegium Rungego w godzinach od 1500 do 1800.

Zapewniamy animatorów – Gwiazdora i Śnieżynkę, którzy zorganizują miło czas dla naszych milusińskich. Przewidziane są gry, konkursy i wspólne zabawy. Gwiazdor opowie świąteczną opowieść, lecz by mógł wypełnić swoje główne zadanie i rozdać dzieciom prezenty, prosimy Rodziców o przygotowanie skromnych podarków we własnym zakresie. Podarki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

Ważne – aby impreza się udała, prosimy chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu o zadeklarowanie swojego uczestnictwa w sekretariacie ZNP, Kolegium Maximum IV piętro, pok. 403 lub telefonicznie (tel. wewn. 70-49) do 8 stycznia 2017 r. w godzinach od 9 00 do 1200.

W imieniu Rady Zakładowej ZNP

PREZES
dr hab. Wojciech Kowalkowski

http://www1.up.poznan.pl/znp/index.php/19-sample-data-articles/joomla/8-...

kalendarz: 
2017-01-14
pliki: 

WYDZIAŁOWY DZIEŃ ERASMUSA+

Wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych wyjazdami w ramach Programu Erasmus+ (studia / praktyki) zapraszamy na:

WYDZIAŁOWY DZIEŃ ERASMUSA+

Spotkania odbędą się:
na WRiB: 10 stycznia 2017 (wtorek) godz. 11.30, Biocentrum sala B
na WIŚiGP: 12 stycznia 2017 (czwartek) godz. 9.00, budynek WIŚiGP ul. Piątkowska 94 sala 111
na WMWNZ: 12 stycznia 2017 (czwartek) godz. 10.00 Kolegium Gawęckiego sala 29

W programie:
informacja o sposobie ubiegania się o wyjazdy na studia lub praktyki zagraniczne
spotkanie z zeszłorocznymi uczestnikami wymiany międzynarodowej
prezentacje multimedialne uczelni partnerskich i miejsc praktyk

Joanna Pietrzak
Dział Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Tel. 618487012
email: joanna.pietrzak@up.poznan.pl

kalendarz: 
2017-01-10 - 2017-01-12

II Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

"Drodzy Studenci i Doktoranci!

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska- MIŚ oraz Koło Naukowe „Konfuzor” mają zaszczyt zaprosić Was do udziału w II Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska (II IAKOŚ), która odbędzie się w dniach 17-20.03.2017 r. na terenie Politechniki Gdańskiej.

 

IAKOŚ to doskonałe miejsce do wymiany poglądów i doświadczeń na tematy prośrodowiskowe. Naszym celem jest stworzenie otwartego na każdy punkt widzenia forum, studentów i doktorantów, z każdej dziedziny nauki i techniki. Niezależnie, czy jesteście chemikami, fizykami, biologami czy informatykami, czekamy właśnie na Was!

W programie między innymi: wykłady ludzi nauki i techniki, imprezy towarzyszące oraz nagrody dla najlepszych.

Opłata konferencyjna w tym roku wynosi jedynie 80zł!

 

Rejestracja ruszyła już 3 stycznia 2017 roku.

Przewidujemy ograniczoną liczbę miejsc, więc nie zwlekajcie!

 

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej:

http://chem.pg.edu.pl/nkch/iakos2017

oraz na facebooku:

https://www.facebook.com/iakos2017

Serdecznie zapraszamy!"

kalendarz: 
2017-03-17 - 2017-03-20

Msza Święta oraz spotkanie z Księdzem Biskupem Damianem Brylem

Wzorem lat ubiegłych, po raz 34 z kolei

PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

serdecznie zapraszamy do kościoła św. Jana Vianney’a
12 stycznia 2017r. o godz. 1830

na Mszę Świętą
oraz spotkanie
z Księdzem Biskupem Damianem Brylem
połączone z łamaniem się opłatkiem.

Duszpasterstwo Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

kalendarz: 
2017-01-12