Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Wydarzenia

II Dzień Zdrowego Żywienia

"Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem (Katedra Higieny Żywienia Człowieka)

Zaprasza wszystkich chętnych na II Dzień Zdrowego Żywienia,

który odbędzie się 18 lutego w godzinach 10.00-18.00,

na parterze budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, przy ul. Wojska Polskiego 31.

Szczegółowy program w załączeniu."

kalendarz: 
2017-02-18
pliki: 

Arcybiskup Metropolita Poznański zaprasza na Nieszpory

Z okazji uroczystości „Katedry świętego Piotra” Arcybiskup Metropolita Poznański, ks. Stanisław Gądecki zaprasza świat nauki – profesorów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych na NIESZPORY z okolicznościową homilią.

Nieszpory odbędą się w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu, 22 lutego br. o godz. 18.00.

Po uroczystości Arcybiskup zaprasza na spotkanie w sali Wydziału Teologicznego UAM, w gmachu „A”, ul. Wieżowa 2/4.

Rzecznik prasowy UP
2 lutego 2017 r.

kalendarz: 
2017-02-22

Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych

Organizatorem konferencji (22 -23 kwietnia br.) jest Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W programie przewidywane sesje plenarne ustne oraz sesje posterowe w języku polskim, a uczestnikami sympozjum mogą być studenci biotechnologii, rolnictwa, ekoenergetyki i kierunków pokrewnych, pracownicy naukowi oraz osoby zainteresowane problematyką.

https://sites.google.com/site/sympozjumprzyrodniczorolnicze/

Rzecznik prasowy UP
19 stycznia 2017 r.

kalendarz: 
2017-04-22 - 2017-04-23

Konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli 25 krajów

Ściślej, spotkanie blisko 100 uczestników programu ICP Vegetation działającego w ramach Konwencji Genewskiej (UNECE) dotyczącej zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości. ICP Vegetation to międzynarodowy program ds. wpływu zanieczyszczeń powietrza na rośliny uprawne i roślinność naturalną. Koordynatorem programu ICP Vegetation jest Centre for Ecology and Hydrology w Bangor (W. Brytania).

Spotkanie odbędzie się w dniach 14 – 17 lutego br. , a organizatorami są dwa wydziały: Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z Instytutem Botaniki im. F. Szafera w Krakowie.

Uczestnicy spotkania dyskutować będą o zanieczyszczeniu powietrza ozonem troposferycznym i metalami ciężkimi, a przede wszystkim o wpływie na rośliny uprawne i półnaturalne. Omawiane również będą perspektywy programu ICP Vegetation w powiązaniu z i innymi programami w i poza Europą.

Patronat medialny nad konferencją objęły poznańskie media.

Rzecznik prasowy UP
12 stycznia 2017 r.

kalendarz: 
2017-02-14 - 2017-02-17

Spotkanie z Gwiazdorem dla młodszych dzieci pracowników UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Rada Zakłada ZNP przy życzliwej pomocy JM Pana Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego zapraszają do wspólnej zabawy członków naszego Związku oraz pracowników UP z młodszymi dziećmi na spotkanie z Gwiazdorem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 14 stycznia 2017 r. w Kolegium Rungego w godzinach od 1500 do 1800.

Zapewniamy animatorów – Gwiazdora i Śnieżynkę, którzy zorganizują miło czas dla naszych milusińskich. Przewidziane są gry, konkursy i wspólne zabawy. Gwiazdor opowie świąteczną opowieść, lecz by mógł wypełnić swoje główne zadanie i rozdać dzieciom prezenty, prosimy Rodziców o przygotowanie skromnych podarków we własnym zakresie. Podarki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

Ważne – aby impreza się udała, prosimy chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu o zadeklarowanie swojego uczestnictwa w sekretariacie ZNP, Kolegium Maximum IV piętro, pok. 403 lub telefonicznie (tel. wewn. 70-49) do 8 stycznia 2017 r. w godzinach od 9 00 do 1200.

W imieniu Rady Zakładowej ZNP

PREZES
dr hab. Wojciech Kowalkowski

http://www1.up.poznan.pl/znp/index.php/19-sample-data-articles/joomla/8-...

kalendarz: 
2017-01-14
pliki: 

WYDZIAŁOWY DZIEŃ ERASMUSA+

Wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych wyjazdami w ramach Programu Erasmus+ (studia / praktyki) zapraszamy na:

WYDZIAŁOWY DZIEŃ ERASMUSA+

Spotkania odbędą się:
na WRiB: 10 stycznia 2017 (wtorek) godz. 11.30, Biocentrum sala B
na WIŚiGP: 12 stycznia 2017 (czwartek) godz. 9.00, budynek WIŚiGP ul. Piątkowska 94 sala 111
na WMWNZ: 12 stycznia 2017 (czwartek) godz. 10.00 Kolegium Gawęckiego sala 29

W programie:
informacja o sposobie ubiegania się o wyjazdy na studia lub praktyki zagraniczne
spotkanie z zeszłorocznymi uczestnikami wymiany międzynarodowej
prezentacje multimedialne uczelni partnerskich i miejsc praktyk

Joanna Pietrzak
Dział Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Tel. 618487012
email: joanna.pietrzak@up.poznan.pl

kalendarz: 
2017-01-10 - 2017-01-12

II Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

"Drodzy Studenci i Doktoranci!

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska- MIŚ oraz Koło Naukowe „Konfuzor” mają zaszczyt zaprosić Was do udziału w II Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska (II IAKOŚ), która odbędzie się w dniach 17-20.03.2017 r. na terenie Politechniki Gdańskiej.

 

IAKOŚ to doskonałe miejsce do wymiany poglądów i doświadczeń na tematy prośrodowiskowe. Naszym celem jest stworzenie otwartego na każdy punkt widzenia forum, studentów i doktorantów, z każdej dziedziny nauki i techniki. Niezależnie, czy jesteście chemikami, fizykami, biologami czy informatykami, czekamy właśnie na Was!

W programie między innymi: wykłady ludzi nauki i techniki, imprezy towarzyszące oraz nagrody dla najlepszych.

Opłata konferencyjna w tym roku wynosi jedynie 80zł!

 

Rejestracja ruszyła już 3 stycznia 2017 roku.

Przewidujemy ograniczoną liczbę miejsc, więc nie zwlekajcie!

 

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej:

http://chem.pg.edu.pl/nkch/iakos2017

oraz na facebooku:

https://www.facebook.com/iakos2017

Serdecznie zapraszamy!"

kalendarz: 
2017-03-17 - 2017-03-20

Msza Święta oraz spotkanie z Księdzem Biskupem Damianem Brylem

Wzorem lat ubiegłych, po raz 34 z kolei

PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

serdecznie zapraszamy do kościoła św. Jana Vianney’a
12 stycznia 2017r. o godz. 1830

na Mszę Świętą
oraz spotkanie
z Księdzem Biskupem Damianem Brylem
połączone z łamaniem się opłatkiem.

Duszpasterstwo Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

kalendarz: 
2017-01-12

II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowej pt. "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania". Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym "Krzyżowa", w dniach 28-29 marca 2017 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań naukowych skoncentrowanych wokół współczesnego rolnictwa. Z tych względów konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedstawicieli firm oraz osób zainteresowanych tematyka konferencji.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • AGROEKOLOGIA
 • PRODUKCJA ROŚLINNA
 • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
 • AGROENERGETYKA
 • PRZECHOWALNICTWO PŁODÓW ROLNYCH
 • PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH
 • AGROMECHATRONIKA
 • INŻYNIERIA ROLNICZA
 • ROLNICTWO PRECYZYJNE
 • PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA
 • AGROFIZYKA

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w zwartym tomie o charakterze monografii. Szczegółowe informacje dostępne na stronie konferencji:
www.konferencja-rolnictwo.pl

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród współpracowników.

Wyrażamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa wzbudzi Państwa zainteresowanie i w marcu spotkamy się w Krzyżowej.

kalendarz: 
2017-03-28 - 2017-03-29

Koło Leśników zaprasza na uroczyste przekazanie choinki

Wydarzenie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 830

na parterze w Collegium Maximum 

kalendarz: 
2016-12-16