Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej współczesnego

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej z okazji dorocznych Światowego DNIA WODY, w dniu 22 marca br., po raz trzeci organizuje sesję naukowo-techniczną. Tym razem pod hasłem „Water and Wastewater”, poświęconą wymianie wiedzy i doświadczeń między nauką i praktyką.

W spotkaniu zapowiedzieli swój udział przedstawiciele firm, zajmujących się gospodarką wodno-ściekową oraz z tej dziedziny projektanci i wykonawcy, którzy naukowcom i studentom przedstawią realia i problemy współczesnego rynku pracy wraz ofertami współpracy i możliwości odbywania praktyk i staży. Dla studentów będzie to także okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi pracodawcami. To jeden z głównych celów organizowania konferencji.

W ramach urozmaicenia ŚDW organizatorzy zaproponowali studentom możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami w Wydziałowym Czwórboju Wiedzy i Umiejętności Instalacyjnych.
Program sesji w załączniku.

Rzecznik prasowy UP
17.03.2017 r.
 

kalendarz: 
2017-03-22