Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

8 Tydzień Mózgu w Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu z udziałem dr hab. Joanny H. Śliwowskiej z Instytutu Zoologii

0001.jpg

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 8. Tygodniu Mózgu w Poznaniu, w ramach Światowego Tygodnia Mózgu, który odbędzie się w dniach 14-18 marca 2016 r. w godzinach 17.00-19.00, w Auli Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19.

Poznanie funkcjonowania naszego mózgu jest największym wyzwaniem współczesnej nauki i dlatego na całym świecie prowadzone są intensywne badania. Naszym celem jest przybliżenie prowadzonych badań i przedstawienie cząstki ich wyników podczas Światowego Tygodnia Mózgu.

W ramach 8. Tygodnia Mózgu swój wykład na temat "Jak dieta i alkohol wpływają na pracę mózgu i układu rozrodczego?" przedstawi dr hab. Joanna H. Śliwowska z Instytutu Zoologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Więcej na: http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/index.html

kalendarz: 
2016-03-14 - 2016-03-18