Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

DESIGN – SYMBIOZA TWÓRCZOŚCI I NAUKI

W dniach 6 – 7 kwietnia w Poznaniu miały miejsce Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, łączące cykliczne Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, Forum Gospodarcze oraz premierowe Targi Przedsiębiorczości.

Wydarzenie to stało się również okazją do zaprezentowania nowatorskiej inicjatywy interdyscyplinarnej współpracy poznańskich uczelni. Preludium do prezentacji stanowił film promocyjny, opowiadający o konstrukcji przebiegu poszczególnych etapów współpracy.

Prezentacja „DESIGN – SYMBIOZA TWÓRCZOŚCI I NAUKI” stanowi oficjalną premierę akcji promocyjnej, którą rozpoczyna siedem poznańskich uczelni zrzeszonych przy Wielkopolskiej Platformie Innowacyjnej. Promotorzy przedsiębiorczości akademickiej Uniwersytetów: imienia Adama Mickiewicza, Ekonomicznego, Przyrodniczego, Medycznego i Artystycznego oraz Politechniki Poznańskiej i Akademii Wychowania Fizycznego stworzyli schemat globalnej współpracy mającej na celu pełną obsługę przedsiębiorstw pragnących z sukcesem wdrażać nowe produkty. Korzyści komercyjne są tu zresztą tylko jednym z wielu atutów takiego modelu współpracy. Dzięki stopniowemu zacieśnianiu relacji między dydaktykami i studentami poszczególnych uczelni w duchu „team playing” nakreślą się nowe perspektywy wspólnego działania pomiędzy absolwentami w przyszłości. Planowane wspólne warsztaty typowanych przez poszczególne uczelnie zespołów działających w modelu klinicznym mają na celu wykształcenie wspólnego, czytelnego języka porozumienia pomiędzy specjalistami różnych dziedzin, których symbioza pozwala na realizację projektów nawet najbardziej skomplikowanych i wymagających szczególnej precyzji w korelacji poszczególnych etapów powstawania.
Przykładem produktu, który wymaga udziału przedstawicieli wszystkich uczestników akcji jest  FOTEL BIUROWY. W oczywisty sposób nawiązuje to do mocnej strony wielkopolskiego przemysłu meblarskiego oraz długoletniej tradycji kształcenia designerów, technologów i konstruktorów na poznańskich uczelniach.
Konstrukcja przebiegu poszczególnych etapów nakreślona została przez ad. Mateusza Wróblewskiego z Uniwersytetu Artystycznego oraz prof. Jerzego Smardzewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego. Po konsultacjach z ekspertami reprezentującymi pozostałe uczelnie powstał model współpracy pozbawiony słabych punktów w zakresie globalnej obsługi nawet najbardziej wymagającego klienta.
Prezentację projektu „DESIGN – SYMBIOZA TWÓRCZOŚCI I NAUKI” poprowadzili: dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego – prof. Bogumiła Jung, kierownik Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Jerzy Smardzewski oraz ad. Piotr Ratajczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Poniżej wyszczególnione są etapy przebiegu prac w ramach programu współpracy:
 
ETAP I
Koncepcja zarządzania projektem
ETAP II
Definicja grupy docelowej, określenie skali produkcji
ETAP III
Zwerbalizowanie potrzeb związanych ze współczesnym modelem pracy w biurze – analiza nowych warunków pracy: małe firmy/korporacje
Analiza rozwiązań proponowanych obecnie przez rynek:
-          trendy stylistyczne
-          funkcjonalność
-          ergonomia
-          zgodność z normami użytkowymi oraz ekologicznymi
-          konstrukcja
-          materiały
-          dystrybucja
ETAP IV
Synteza wniosków: założenia dla antropotechnicznego projektu fotela biurowego
Wstępne szacunki budżetowe
ETAP V
Wstępna konwencja stylistyczna
ETAP VI
Dobór materiałów
Postulowanie rozwiązań detali technicznych zgodnych z formułą stylistyczną obiektu
ETAP VII
Propozycja rozwiązań technicznych uwzględniających technologiczność wykonania, ekologiczność procesu produkcyjnego, łatwość dystrybucji
ETAP VIII
Korekta stylistyczna uwzględniająca uwarunkowania techniczne
ETAP IX
Przygotowanie wirtualne modelu, rapid prototyping.
Ostateczne określenie budżetu dla prototypu i modelu seryjnego
ETAP X
Wykonanie projektu technicznego fotela biurowego – zapis konstrukcji w środowisku 3D
Obliczenia wytrzymałości stateczności konstrukcji mebla
Badanie oddziaływania prototypu na organizm użytkownika
ETAP XI
Zapis struktury mebla w środowisku zintegrowanego systemu informacyjnego zarządzania produktem
ETAP XII
Ostateczne modelowanie, analiza ekonomiczności produkcji przez MSP w trybie od projektów na zlecenie po produkcję seryjną
Opracowanie BOM, marszrut technologicznych, modelowanie produkcji oraz dystrybucji, analizy ekonomiczne w systemie klasy ERP II
ETAP XIII
Wypracowanie dedykowanej kolekcji kolorystycznej i materiałów wykończeniowych
ETAP XIV
Wygenerowanie pełnej dokumentacji wdrożeniowej nowej konstrukcji mebla
ETAP XV
Stworzenie wizerunku produktu:
a)       nazwa
b)       branding
c)       projekt opakowania
d)       metki
e)       materiały reklamowe
Wypracowanie formuły sprzedaży oraz promocji produktu
ETAP XVI
Opracowanie koncepcji rozwoju produktu – jego utrzymania i wycofania z rynku. Opracowanie koncepcji recyklingu.
 
 
Dr Mateusz Wróblewski -autor artykułu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

http://www.wpi.poznan.pl/g2/2011_04/a97ec0e18aa63066c99a10b7f68d4fb3.ppt