Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

II Letnia Szkoła Nutrigenomiki

W dniach 3-7 września 2017 na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP odbędzie się II Letnia Szkoła Nutrigenomiki, organizowana przez Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem. W tym roku przewidziano dwie wersje szkoły - mniej i bardziej zaawansowaną.

Zajęcia będą prowadzone nie tylko przez zespół Laboratorium, ale również przez pracowników Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt oraz Zakładu Fermentacji i Biosyntezy UPP.

Szkole patronuje International Society of Nutrigenetics and Nutrigenomics.

Więcej informacji na stronie:
http://www1.up.poznan.pl/mml/II%20LetniaSzkolaNutrigenomiki.html

kalendarz: 
2017-09-03 - 2017-09-07