Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Konkurs dla młodych badaczy na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XI konkurs na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste – młodzi uczeni o swoich badaniach”. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tysięcy znaków (można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania).

Termin składania prac konkursowych: do 10 września br.

Więcej informacji:
https://www.forumakademickie.pl/konkurs/