Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Stypendium FNP na 2013 rok – Program Start

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że do dnia 25.10.2012 r. przyjmuje dokumentacje wniosków o stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na 2013 rok - Program START.
Należy zwrócić uwagę na to że:
  • stypendia przyznawane są w drodze konkursu a podstawowym kryterium oceny kandydatów jest ich dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami,
  • program kierowany jest do osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych),
  • rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem Internetu (formularz wniosku
    on-line i zasady dostępne na stronie www.fnp.org.pl),
  • konieczne jest wydrukowanie wypełnionego i zarejestrowanego formularza,
  • formularz i każdy załącznik powinien być podpisany przez kandydata,
  • w formularzu należy umieścić jako wnioskodawcę Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr. hab. Czesława Szafrańskiego.
Zachęcamy wszystkich Państwa spełniających kryteria FNP do składania wniosków o Stypendium FNP na 2013 rok – Program Start