Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Uczelnie Przyszłości: 35 mln złotych na porady zawodowe dla studentów i absolwentów

Obecnie w Polsce działa blisko 340 Akademickich Biur Karier. Zajmują się przede wszystkim doradztwem zawodowym, monitoringiem losów absolwentów oraz rozpowszechnianiem informacji o stażach i praktykach. Z ich pomocy korzysta coraz więcej studentów - dlatego MNiSW przeznaczy na ich wsparcie 35 mln zł.

Z oferty Akademickich Biur Karier mogą skorzystać studenci, którzy chcą odpowiednio wcześnie zdobyć doświadczenie zawodowe oraz umiejętności, które mogą zainteresować potencjalnego pracodawcę. Oprócz aktualizowanych na bieżąco ofert stażowych oraz informacji o praktykach, ABK bardzo często organizują różnego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami i szkolenia z kompetencji miękkich.

Dla absolwentów oraz osób, które właśnie kończą studia, Akademickie Biura Karier przygotowują rozmaite formy doradztwa zawodowego: od konsultacji indywidualnych po spotkania grupowe. Ich pracownicy często pomagają w przygotowaniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych (np. przygotowanie czytelnego i przejrzystego CV) lub udzielają porad dotyczących rozmów kwalifikacyjnych. Spotkania dotyczą również doradztwa edukacyjnego – konsultanci mogą zaproponować m.in. odpowiednio wyspecjalizowane studia podyplomowe. Wiele biur z całej Polski oferuje coraz szerszy zakres porad i usług, łącznie z umożliwieniem wyjazdów międzynarodowych oraz konsultacjami w języku angielskim

Akademickie Biura Karier często angażują się w życie uczelni współpracując z wydziałami czy organizacjami studenckimi. Część z nich organizuje zajęcia, za które można zdobyć punkty ECTS. Inne biura, jako naturalny łącznik między firmami a uczelnią, pomagają w konsultacjach programów kształcenia pod kątem potrzeb pracodawcy. ABK organizują również dni otwarte firm, na których studenci mogą zapoznać się z ofertami przedsiębiorców.

Co roku odbywa się również Kongres Akademickich Biur Karier. Tegoroczna, czwarta już edycja, to okazja do podsumowania dokonań ostatniego roku, wymiany doświadczeń oraz promowania dobrych praktyk. – Dziękuję tym najaktywniejszym, wiem, że zadań macie aż nadto i są one wyjątkowo odpowiedzialne – zwróciła się do przedstawicieli biur podsekretarz stanu w MNiSW, dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz. – Na wszystkich nas ciąży obowiązek przygotowania absolwenta do wejścia na rynek pracy, ale Wasza rola jest wyjątkowa. Mam nadzieję, że dostarcza Wam również ogromnej satysfakcji – mówiła wiceminister podczas kongresu.

Niebawem ruszy też nabór do kolejnego konkursu w ramach „Uczelni Przyszłości” dedykowany właśnie dla Akademickich Biur Karier. Wyłonione zostaną w nim propozycje wsparcia dla studentów, takie jak indywidualne poradnictwo zawodowe, coaching, mentoring czy kształcenie przedsiębiorczości. Działania te mają zwiększyć szanse studentów na znalezienie pracy od razu po zakończeniu studiów.

- Pracodawcy chcą zatrudniać absolwentów o określonych umiejętnościach, studenci zaś szukają wymarzonych pracodawców. Akademickie Biura Karier to główny pośrednik między uczelniami a pracodawcami – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska. – Część z nich oferuje studentom pomoc na wysokim poziomie, inne dopiero się rozwijają. Dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie konkursu: dzięki temu wesprzemy finansowo najlepsze projekty, dzięki którym uda poprawić się sytuację młodych na rynku pracy – dodaje minister nauki.

Istotną rolę w realizacji projektu odgrywać będą również pracownicy Akademickich Biur Karier. To od ich doświadczenia oraz kompetencji zależy skuteczność absolwentów uczelni na rynku pracy ( odważna teza). Zgłaszane w konkursie propozycje programów dla studentów i doktorantów nie mogą trwać krócej niż rok.

Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 35 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 16 listopada do 16 grudnia 2015 r. O wsparcie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe posiadające w swojej strukturze organizacyjnej akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. Kwota dofinansowania dla szkół wyższych zależy od ich wielkości. Będzie to do 700 tys. zł dla uczelni, na których studiuje do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln zł dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów.

Więcej na: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnie-przyszlosci-35...