Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Zakwaterowanie doktorantów w Domu Studenckim w roku akademickim 2012/13

Osoby zrekrutowane na I rok studiów doktoranckich 2012/13, które zamierzają ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, proszone są o niezwłoczne złożenie wniosków w tej sprawie. Podania skierowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Cz. Szafrańskiego (zaopiniowane przez Kierownika studiów doktoranckich) proszę składać w pokoju 306 Collegium Maximum.