Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

H2020 Coordinators’ Day – szkolenie dla koordynatorów projektów

Komisja Europejska zaprosi ok. 500 koordynatorów projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 na dedykowane im spotkanie Horizon 2020 Coordinators’ Day.

Celem tego spotkania jest zaprezentowanie szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących raportowania projektu, płatności i dokonywania ewentualnych zmian w prowadzonych projektach. Będzie to okazja, by z pierwszej ręki dowiedzieć się o obowiązujących zasadach w Horyzoncie 2020.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli 26 listopada 2015 r. w godzinach od 9.30 do 16.00. Osoby, które nie będę w nim uczestniczyć mogą obejrzeć transmisję on – line.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?p=26663

Konferencja "Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką"

baner.JPG

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego odbędzie się konferencja pod hasłem "Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką".

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Poznań, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Wielkopolskie Centrum Wspierana Inwestycji.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak, patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematyka konferencji obejmować będzie możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz rolę innowacji w rozwoju sektora MŚP, jak również możliwości współpracy biznesu z nauką.

Jej celem jest dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu.
Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia innowacyjnych MŚP”, w której udział wezmą przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Centrum Wspierana Inwestycji, Związku Banków Polskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urzędu Miasta Poznania oraz firmy Eleet Sp. z o.o.

Partnerami konferencji są Wielkopolska Platforma Innowacyjna, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., oraz Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o. - twórcy usługi boomway.pl.

Patronami medialnymi wydarzenia są Radio Merkury Poznań, czasopismo Fundusze Europejskie, oraz Portal Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie www.wpi.poznan.pl

Konkurs na stypendia dla naukowców

Ruszyła pierwsza edycja programu stypendialnego funduszu Black Pearls VC dla naukowców, którzy pragną wdrożyć wyniki swoich prac badawczych na rynek. O stypendium w wysokości do 50 tysięcy złotych mogą aplikować osoby i zespoły, które posiadają wyższe wykształcenie oraz plan badawczy i pomysł na wdrożenie wyników badań na rynek. Organizatorzy wybiorą trzy najlepsze osoby lub zespoły, którym poza stypendium zapewnią także opiekę merytoryczną i biznesową. Zgłoszenia można przesyłać do16 listopada.

Więcej na: http://www.blackpearls.vc/stypendia/

Ruszyła strona internetowa PLUS IP

Polscy badacze mogą już korzystać ze strony internetowej Polsko-Amerykańskiego Programu Innowacji. To wspólna inicjatywa Departamentu Stanu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma umożliwia współpracę i kontakt polskiej nauki z amerykańskimi inwestorami.

PLUS IP (Poland – U.S. Innovation Program) to program wsparcia dla uczelni i jednostek badawczych oraz firm innowacyjnych działających w Polsce. Jego głównym celem jest umożliwienie komercjalizacji wyników badań oraz promocja polskich dokonań na arenie międzynarodowej.

Strona internetowa będzie pełniła funkcję platformy, która umożliwi kontakt między obydwiema stronami. Naukowcy mogą zamieszczać na niej opisy swoich innowacji i projektów i zachęcać amerykańskie firmy do zainteresowania się ich badaniami. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z zarejestrowanymi na stronie firmami.

Strona dostępna jest pod adresem: www.plusip.nauka.gov.pl.