Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Badania

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii:

Wydział Leśny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach:

Wydział Technologii Drewna

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska:

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu:

Wydział Ekonomiczno-Społeczny