Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Baza WPI

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w ramach realizacji projektu Wielkopolska Platforma Innowacyjna (www.wpi.poznan.pl), przygotowała bazę ofert uczelni, stanowiących zaproszenia dla przedsiębiorców do współpracy w zakresie wykonywania usług analitycznych (pomiarowych) oraz badawczych, jak również w zakresie wykorzystania wyników tych prac w postaci gotowych rozwiązań.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie w Wielkopolsce powiązań sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką poprzez promocję uczelni jako źródła rozwiązań tworzonych dla przedsiębiorstw oraz wsparcie współpracy wielkopolskich ośrodków naukowych z biznesem.
Partnerami przedsięwzięcia, poza Uniwersytetem Przyrodniczym, są: Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego.

W styczniu 2009 r., na każdej z uczelni uczestniczącej w projekcie, powołany został Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej, tj. osoba, której zadaniem jest poszukiwanie oraz gromadzenie informacji na temat możliwości współpracy uczelni z gospodarką oraz pomoc informacyjna dla przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych taką  współpracą. Pomoc ta dotyczy wskazania możliwości i zasad realizacji zleceń lub wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

Rezultatem prac promotorów wszystkich uczelni jest wspólna baza ofert. Opiekę merytoryczną nad bazą sprawują rzecznicy patentowi uczelni wyższych, którzy aktywnie współpracują z promotorami w zakresie przygotowania ofert.

Zapraszam do zapoznania się z ofertami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
dr inż. Urszula Mojsiej
Kontakt:
e-mail: mojsieju@up.poznan.pl
tel. 061 848 70 82

Projekt Wielkopolska Platforma Innowacyjna jest finansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych