Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Zakłady doświadczalne

Prace badawcze i zajęcia dydaktyczne odbywają się nie tylko w salach wykładowych i laboratoriach. Uczelnia posiada bazę doświadczalno-badawczą w 11 gospodarstwach i zakładach doświadczalnych, w tym 7 o profilu rolniczym, 1 o profilu rolniczo-sadowniczym i 3 leśnym. Zakłady doświadczalne to jednostki o różnych profilach oraz potencjałach badawczych: zarówno duże nadleśnictwa i gospodarstwa rolne, jak i niewielkie wyspecjalizowane zakłady doświadczalne o ściśle określonych profilach badawczych. Łącznie gospodarują na 15 tys. ha, wykorzystując wyniki prac badawczych także we własnej działalności gospodarczej. Położone są w różnej odległości od siedziby Uczelni-najbliższe w gminach otaczające Poznań, najdalsze sięgają Opolszczyzny.

Gospodarstwa dysponują 270 miejscami noclegowymi w bursach (w tym: 60 RGD Dłoń, 80 LZD Murowana Goślina, 75 LZD Siemianice, 30 RGD Brody, 18 RGD Gorzyń), służących przede wszystkim studentom odbywającym ćwiczenia terenowe i praktyki.
Więcej informacji